Mikluáš v Sáře

Mikluáš v Sáře

Poslední společnou akcí Centra sv. Sáry pro naše uživatelské rodiny v roce 2016 byla Mikulášská nadílk.

Sbírka hraček

Sbírka hraček

Společnost FONERGY se po dvou úspěšných projektech Byli jste už někdy v zoo? a Ulítáme pro Ulitu, kdy podpořila místní rodiny v tíživé životní situaci a obyvatele chráněného bydlení, rozhodla tentokrát pomoci strádajícím dětem na Ukrajině.

 

Mikuláš v Boršicích

Mikuláš v Boršicích

Ani letos sv. Mikuláš nezapomněl na uživatele Domova pokojného stáří v Boršicích a přišel za nimi s nadílkou již ve středu 2. prosince. Dopoledne nás navštívili uživatelé Denního centra sv. Ludmily z Uherského Hradiště, na které čekal s vlídnou náručí sv. Mikuláš, aby se jich zeptal, zda poslouchali. Nakonec sv. Mikuláš odměnil všechny přítomné štědrou nadílkou.

Rozsvícení vánočního stromečku

Rozsvícení vánočního stromečku

I letos zazářil vánoční strom před domovem v Boršicích.

Oslava v Ulitě

Oslava v Ulitě

Středa 30. listopadu patřila všem blízkým Chráněného bydlení Ulita.

Dobrovolníci pomáhají v nemocnici

Dobrovolníci pomáhají v nemocnici

Dobrovolníci z farních středisek se pravidelně účastní i mší v uherskohradišťské nemocnici. Jejich tolik potřebné ruce se starají o pomoc při dopravě pacientů, kteří mají zájem se mše zúčastnit.

Pomocné ruce

Pomocné ruce

Není to tak dlouhá doba, kdy bylo ustanoveno farní středisko sv. Rocha v Uherské Hradišti a již sklízíme první pomyslné plody jejich obětavé práce.

Dobročinný bazar a koncert

Dobročinný bazar a koncert

V neděli 4. prosince 2016 pořádá paní Irena Černíčková ve spolupráci se Slováckým divadlem dobročinný bazar. Výtěžek akce je určen ve prospěch pečovatelských zařízení pro seniory Oblastní charity Uherské Hradiště.

Lasergame

Lasergame

V pátek 25. 11. jsme za podpory Zlínského kraje v rámci projektu „TULiP jede!“, určeného pro aktivity prevence rizikových typů chování, vyrazili s uživateli naší služby na lasergame. Zájem o tuto akci byl již tradičně veliký, a protože je od září otevřená nová aréna asi pět minut chůze od našeho klubu, byla to jasná volba.

Cetrum osobní asistence besedovalo s dětmi o charitě

Cetrum osobní asistence besedovalo s dětmi o charitě

Na pozvání Základní školy Mařatice se asistentky Centra osobní asistence po tři listopadová odpoledne věnovaly v rámci preventivního programu dětem z prvních až třetích tříd a besedovaly s nimi na téma „charita“.