Domácí hospic Antonínek

 

logo

Kontakt

Adresa: Velehradská třída 181, 686 01 Uh. Hradiště
Telefon: 731 680 347
E-mail:antoninek@uhradiste.charita.cz

Vedoucí projektu: Radek Nohál

 

 

 

Poslání

Posláním Domácího hospice Antonínek je poskytnutí péče a podpory nevyléčitelně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci v domácím prostředí. 

Toto poslání naplňujeme činností multidisciplinárního týmu složeného z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psycholožky, pastorační pracovnice a duchovních.

 

 

Co nabízíme?

 • všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá
 • multidisciplinární tým vedený lékařem s atestací v paliativní medicíně
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • spolupráci s praktickými a odbornými lékaři
 • paliativní péči zdravotních sester a lékařů v domácím prostředí
 • pečovatelskou službu
 • odlehčovací službu
 • odborné sociální poradenství
 • duchovní podporu
 • psychologickou podporu
 • půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek i zdravotních přístrojů
 • praktickou pomoc pozůstalým při úmrtí pacienta
 • péči o pozůstalé

Službu poskytujeme nepřetřižitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Podmínky pro přijetí

 • klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
 • klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospicové péči a alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta
 • místo poskytování péče na území okresu Uherské Hradiště

Cílová skupina paliativní péče

Cílovou skupinu paliativní péče tvoří pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob. Onemocnění a stavy, které v pokročilých stádiích obvykle vyžadují paliativní péči, jsou:

 • nádorová onemocnění
 • neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, demence, ALS
 • konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
 • AIDS
 • polymorbidní geriatričtí pacienti
 • pacienti v persistujícím vegetativním stavy
 • kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče

Dokumenty ke stažení