Odlehčovací služba Hluk

 

 

Kontakt

Adresa:   Sokolská 1408, 687 25 Hluk                                                            Hluk 
Telefon:

zdravotní sestry:725 520 982, 572 508 419

vedoucí: 606 714 433, 572 508 418

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Malůšková

E-mail:eva.maluskova@uhradiste.charita.cz

 

Informace os lužbě

Kapacita: 25 lůžek (20 jednolůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový a 1 třílůžkový pokoj)

Forma služby: pobytová

Vznik střediska: 1.1.2009
Registrační číslo: 4770332


Poslání

Posláním odlehčovací služby je poskytování přechodného pobytu a s tím související podpory a pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Těmto osobám je poskytována trvalá péče v jejich přirozeném prostředí a odlehčovací služba má umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou naší služby jsou osoby se zdravotním postižením ve věku od 27 let a senioři. Žadatel musí splňovat cílovou skupinu.

Věková struktura cílové skupiny

Dospělí 27 - 64 let, mladší senioři 65 - 80 let a starší senioři nad 80 let.

Cíle služby

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a klientům zajistit komplexní péči tak, aby nestrádali a necítili se osamělí po dobu pobytu. Cílem odlehčovací služby je také krátkodobá pomoc rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení.


Základní činnosti služby

Struktura a rozsah služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 44 – odlehčovací služba. Našim klientům pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo zajišťujeme podmínky pro osobní hygienu, poskytujeme celodenní stravu, ubytování, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, snažíme se rozvíjet sociálně terapeutické činnosti, pomáháme klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a zajišťujeme doplňkové služby (např. masáže, rehabilitace, stříhání a úprava vlasů, pedikúra, atd.).

 

Podmínky pro přijetí

Písemná žádost, která je podmínkou k přijetí, je k dispozici na těchto stránkách Žádost o umístění do odlehčovací služby Charitního domova Hluk.


Po přijetí žádosti dostanete od sociální pracovnice vyjádření, jaký je nejbližší možný termín pro přijetí, nebo zda Vámi zvolený termín pobytu je možný.  


Při nástupu na odlehčovací službu je nutno mít s sebou občanský průkaz a kartičku pojišťovny, hygienické potřeby, podepsané oblečení odpovídající počasí a potřebám klienta, obuv na doma i na ven, další věci dle individuální potřeby (inkontinentní pomůcky, léky, kompenzační pomůcky (hůlka, invalidní vozík, chodítko, atd.)).


Při zahájení pobytu je s klientem uzavřena písemná smlouva na dobu určitou. Doba pobytu je max. 6 týdnů. Pobyt je možné opakovat. V případě závažných důvodů a volné kapacity lze pobyt individuálně prodloužit.


Ve smlouvě jsou specifikovány poskytované služby, způsob a výše úhrady za pobyt aj.

Uživatelé odlehčovací služby sami rozhodují, které z nabízených služeb využijí. Jsou plně respektovány jejich práva, jejich vůle, důstojnost a soukromí. Služby jsou poskytovány v souladu s písemně zpracovanou smlouvou, kterou znají a dodržují všichni zaměstnanci.

 

Dokuzmenty ke stažení

Žádost o krátkodobý pobyt na odlehčovací službě Charitního domova v Hluku zde.

Souhlas GDPR ke stažení zde.

Příručka pro zájemce a uživatele služeb dle standardů kaviltiy sociálních služeb k nahlédnutí

 

Provoz Charitního domova Hluk a Odlehčovací služby je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

loga web