Centrum služeb pro lidi bez přístřeší

web_loga

 

Centrum služeb pro lidi bez přístřeší

Projekt Centrum služeb pro lidi bez přístřeší, realizovaný Oblastní charitou Uherské Hradiště na Třídě Maršála Malinovského čp. 263 v Uherském Hradišti je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt si klade za cíl vytvořit vhodné podmínky pro vytvoření nové sociální služby "Nízkoprahové denní centrum Cusanus" a také pro zkvalitnění již poskytované sociální služby "Azylové bydlení Cusanus" tak, aby obě zařízení poskytovala sociální služby kvalitně a pro maximální počet uživatelů.

Vhodné podmínky budou zajištěny prostřednictvím rekonstrukce a výstavby objektů, do kterých budou služby umístěny.

 Zahájení realizace 2016, konec realizace 2019/2020