Denní centrum svaté Ludmily

 

logo Ludmily

Kontakt

 • Adresa: Velehradská třída 247, 686 01  Uherské Hradiště

 • Telefon: 572 540 592, 734 510 397,vedoucí: 734 864 570 

 • E-mail:     dcludmila@uhradiste.charita.cz

 • Vedoucí:   Mgr. Lenka Ševčíková


  Provozní doba

 • Po - Pá 7.30 hod - 14.00 hod


  Informace o službě

 • Kapacita: 16 osob

 • Forma služby:ambulantní

 • Vznik střediska:1998

 • Registrační číslo:1963715

 • Zařízení je bezbariérové.

Poslání

Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování se do běžného života. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.

 

Cílová skupina

 • Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, osoby se získaným poškozením mozku)
 • Osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s mentálním a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zrakovým postižením)

Věková struktura uživatelů služeb

 • mladí dospělí (18 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 70 let)

Principy služby

 • respekt - respektujeme práva a svobodné rozhodnutí uživatelů 
 • aktivita a kreativita 
 • individualita – respektujeme individuální potřeby všech uživatelů
 • podpora sebedůvěry – motivujeme, chválíme 
 • diskrétnost – důvěrné informace jsou zachovávány

Cíle služby

Umožnit uživatelům kontakt s přirozeným prostředím, získat nové sociální dovednosti, dosáhnout co největší samostatnosti a co nejvyšší úrovně začlenění se do společnosti.

 

Základní činnosti služby

 

1.   Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a.) Pomoc při úkonech osobní hygieny

b.) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

c.) Pomoc při použití WC

2.   Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a.) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b.) Výchovně-vzdělávací a aktivizační programy

c.) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

3.   Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

4.   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a.) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob.

5.   Sociálně-terapeutická činnost 

a.) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

6.   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

a.) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Podmínky (dokumenty) nutné k přijetí nového klienta:

Osoba spadá do cílové skupiny zařízení a odevzdá řádně vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby
Dopravu do Denního centra sv. Ludmily a zpět domů lze zajistit ve spolupráci s dalším střediskem Oblastní charity Uherské Hradiště (Přeprava zdravotně handicapovaných osob). Ceny se řídí aktuálním sazebníkem.

Žádost o poskytnutí služby zde.

Aktuální ceník poskytovaných služeb zde.

Souhlas GDPR ke stažení zde.

Nabízené služby jsou zpoplatněné dle Vyhlášky 505/2006, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

NEBUĎ SÁM, PŘIJĎ K NÁM!

Širokou nabídkou služeb Vám umožníme prožití části dne mimo obvyklý „stereotyp“ domova.

 

zlk_mpsv_uh_novy