Denní centrum svaté Ludmily

logo LudmilyNebuď sám, přijď k nám!

Podporují nás

Logo Zlínského kraje nové      UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv   logo-ub_rastr-barva-rgb-maly

Kontakt

 • Adresa: Velehradská třída 247, 686 01  Uherské Hradiště
 • Vedoucí: Mgr. Lenka Kaňovská
 • E-mail:     dcludmila@uhradiste.charita.cz
 • Telefon: 572 540 592, 734 510 397,vedoucí: 734 864 570

Provozní doba

PO -7:00  - 14:00


Informace o službě

 • Forma služby:ambulantní
 • Kapacita: 16 osob
 • Vznik střediska:1998
 • Registrační číslo:1963715

Zařízení je bezbariérové.

Poslání

Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování se do běžného života. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.

 Cílová skupina

 • Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, osoby se získaným poškozením mozku)
 • Osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s mentálním a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zrakovým postižením)

Věková struktura uživatelů služeb

 • mladí dospělí (18 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 70 let)

Principy služby

 • Respekt - respektujeme práva a svobodné rozhodnutí uživatelů 
 • Aktivita a kreativita 
 • Individualita – respektujeme individuální potřeby všech uživatelů
 • Podpora sebedůvěry – motivujeme, chválíme
 • Diskrétnost – důvěrné informace jsou zachovávány

Cíle služby

 • Umožnit uživatelům kontakt s přirozeným prostředím, získat nové sociální dovednosti, dosáhnout co největší samostatnosti a co nejvyšší úrovně začlenění se do společnosti.

Základní činnosti služby

 

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob.
 • Sociálně-terapeutická činnost 
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

Podmínky (dokumenty) nutné k přijetí nového klienta:

Osoba spadá do cílové skupiny zařízení a odevzdá řádně vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby
Dopravu do Denního centra sv. Ludmily a zpět domů lze zajistit ve spolupráci s dalším střediskem Charity Uherské Hradiště (Přeprava osob se zdravotním handicapem). Ceny se řídí aktuálním sazebníkem.

Žádost o poskytnutí služby zde.

Aktuální ceník poskytovaných služeb zde.

Souhlas GDPR ke stažení zde.

Nabízené služby jsou zpoplatněné dle Vyhlášky 505/2006, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Širokou nabídkou služeb Vám umožníme prožití části dne mimo obvyklý „stereotyp“ domova.