Azylové bydlení Cusanus

ABC

                                                                                                                                                                                                        "Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby.Buď změní podmínky svého života. Nebo změní svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy. (Ralph Waldo Emerson)

 

Podporují nás

Logo Zlínského kraje nové   UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv

 

Kontakt

 • Adresa: Tř. Maršála Malinovského 263, Uherské Hradiště, 686 01
 • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Vávra
 • E-mail: cusanus@uhradiste.charita.cz
 • Telefon: 734 510 396
 • Telefon na službu: 724 330 909, 572 501 563

Provozní doba:

 • Provozní doba: nepřetržitě
 • Jednání se zájemcií: PO - NE 8:00 - 19:00
 • Uzavírání smluv: PO – PÁ 8:00 - 15:00

 Informace o službě

 • Forma služby: pobytová 
 • Kapacita: 21 lůžek
 • Vznik zařízení: 1. 2. 2004
 • Registrační číslo: 7874565

Jsme částečně bezbariérové zařízení.

Poslání                                                                                                                                                                                                 Posláním Azylového bydlení Cusanus je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Snahou zařízení je vytvářet bezpečné prostředí a cíleně přispívat k začlenění uživatelů do běžného života společnosti.

Cílová skupina                                                                                                                                                                                        Cílovou skupinu tvoří ženy, muži a páry ve věku 18 až 70 let, nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. ABC neposkytuje azylové bydlení osobám, které jsou nesoběstačné nebo je jejich soběstačnost výrazně omezena ( potřebují trvalý dohled apod.), a osobám, které nesplňují kritéria lékařského potvrzení o bezinfekčnosti.

Principy služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Podpora rozvoje samostatnosti
 • Individuální přístup

Cíle služby vzhledem k uživateli

1) Stabilizovaná sociální situace uživatele po příchodu do ABC

2) Začlenění uživatele do běžného života při odchodu z ABC

Cíl služby vzhledem ke společnosti

 Zmírnění dopadů bezdomovectví na veřejnost

Základní činnosti služby

 • Poskytnutí podmínek pro přípravu stravy (k dispozici kuchyně vybavená běžnými spotřebiči)
 • Poskytnutí ubytování na nezbytně nutnou dobu
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Vytvoření podmínek pro úklid, praní, žehlení osobního prádla
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Úhrada                                                                                                                                                                                                      Platba za poskytování služby činí 150 Kč za den. 

Podmínky pro přijetí                                                                                                                                                                              Žádost o poskytnutí sociální služby, doklad totožnosti, souhlas s GDPR a potvrzení o bezinfekčnost.

Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytnutí sociální služby.docx

Souhlas se zpracováním osobních údajů nový.docx

Potvrzení o bezinfekčnosti.docx