Azylové bydlení Cusanus

 

                              Azylové bydlení Cusanus

 

"Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života. Nebo změní svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy."ABC

 

Ralph Waldo Emerson

 


    Kontakt

 • Adresa: Tř. Maršála Malinovského 263, Uherské Hradiště, 686 01
 • Telefon na pobytovou službu: + 420 724 330 909, + 420 572 501 563
 • E-mail: cusanus@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Zdeněk Vávra + 420 734 510 396

 

    Provozní doba:

 • Provozní doba kanceláře: nepřetržitě
 • Jednání se zájemci, ubytování: Po - Ne 8:00 - 19:00h
 • Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby: Po – Pá 8:00 - 15:00h

 

     Informace o službě

 • Forma služby: pobytová 
 • Kapacita: 21 lůžek
 • Vznik zařízení: 1. 2. 2004
 • Registrační číslo: 7874565

      Jsme částečně bezbariérové zařízení.

      Poslání

Posláním Azylového bydlení Cusanus je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Snahou zařízení je vytvářet bezpečné prostředí a cíleně přispívat k začlenění uživatelů do běžného života společnosti.

     Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří ženy, muži a páry ve věku 18 až 70 let, nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. ABC neposkytuje azylové bydlení osobám, které jsou nesoběstačné nebo je jejich soběstačnost výrazně omezena ( potřebují trvalý dohled apod.), a osobám, které nesplňují kritéria lékařského potvrzení o bezinfekčnosti.

     Principy služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Podpora rozvoje samostatnosti
 • Individuální přístup

     Cíle služby vzhledem k uživateli

1) Stabilizovaná sociální situace uživatele po příchodu do ABC

2) Začlenění uživatele do běžného života při odchodu z ABC

 

     Cíl služby vzhledem ke společnosti

 Zmírnění dopadů bezdomovectví ve Zlínském kraji.

 

     Základní činnosti služby

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy. Uživatelé služby mají k dispozici kuchyni vybavenou běžnými spotřebiči

b) Poskytnutí ubytování

1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok (k dispozici je 9 dvoulůžkových pokojů a 3 jednolůžkové pokoje),

2. umožnění celkové hygieny těla,

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

    Úhrada

Platba za ubytovací službu činí 130 Kč za den. Tato platba hradí ubytování, vodu, elektřinu, plyn, použití pračky a sušičky, poskytnuté čistící a hygienické prostředky. Sociální služby, kromě ubytování, uživatel nehradí.

    Podmínky poskytování pobytové služby

K přijetí je zapotřebí náležet do cílové skupiny, podat si žádost o poskytnutí sociální služby, následně předložit doklad totožnosti, souhlas s GDPR a potvrzení o bezinfekčnosti a uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí sociální služby.

    Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytnutí sociální služby.docx

Souhlas se zpracováním osobních údajů nový.docx

Potvrzení o bezinfekčnosti.docx


  

zlk_mpsv_uh_novy