Centrum denních služeb pro seniory

CDS

Kontakt

 • Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště
 • Telefon: 725 520 983
 • E-mail: cds@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí projektu: Mgr. Radka Stuchlíková
 • Zástupce vedoucí: Pavlína Horáčková, DiS.

Provozní doba 

 • Pondělí - pátek  7.00 – 15.30 hod.

Informace o službě

 • Kapacita:10 klientů denně
 • Forma služby: ambulantní
 • Vznik střediska: 18. 12. 2006
 • Registrační číslo: 5553082
 • Středisko je bezbariérové.

Poslání
poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků.

Cílová skupina

 • Jsou senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí.


  Principy služby

 • Individualizace

 • Přiměřená podpora

 • Partnerský přístup

 • Motivace

 • Důstojnost

  Cíle služby

 • Podpora a pomoc seniorům se sníženou soběstačností

 • Začlenění uživatel zařízení do společenského dění

 • Zvyšování kvality poskytované služby CDS


  Základní činnosti služby

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny

 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 • Pomoc při použití WC


  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití


  Výchovně-vzdělávací a aktivizační programy

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob.

Sociálně-terapeutická činnost

 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Podmínky (dokumenty) nutné k přijetí nového klienta  

V případě zájmu o sociální služby Centra denních služeb pro seniory je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí služby a informovaný souhlas GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v žádosti či jiných dokumentech služby), který naleznete v odstavci dokumenty ke stažení či si jej můžete vyzvednout osobně v Centru denních služeb pro seniory na adrese Moravní nábřeží 81, Uherské Hradiště 686 01.

Odhlášení a nahlášení sociálních služeb

Pokud využíváte služeb Centra denních služeb pro seniory, jste povinen nahlásit absenci či přihlášení se do zařízení nejpozději téhož dne do 8:30 hod. na jednom z telefonních čísel:

 • Mobil vedoucí zařízení (odhlášení a nahlášení): 725 520 983

 

Specifické informace pro uživatele

 • V případě využívání inkontinenčních pomůcek je uživatel povinen si je do zařízení nosit.
 • Do budovy je zakázáno vodit jakákoli zvířata.
 • V prostorách budovy je zakázáno kouřit.
 • Pokud budete chtít odejít v průběhu dne ze zařízení, prosím, ohlaste svůj odchod vedoucímu nebo některému z pracovníků v sociálních službách.
 • V zařízení mohou uživatele navštěvovat rodinní příslušníci či přátelé. V době příchodu rodinného příslušníka či přátel do zařízení tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z pracovníků v sociálních službách
 • V době, kdy Vám budou poskytovány sociální služby, je Vaší povinností dodržovat základní hygienické návyky a zásady slušného chování.
 • V případě výskytu infekčního onemocnění nám tuto skutečnost neprodleně oznamte. Služby v zařízení Vám nebudou poskytovány, pokud budete trpět tímto onemocněním, návrat do zařízení je možný až po úplném vyléčení.
 • Léky, které užíváte, si noste sebou do zařízení v lékovce označené Vaším jménem.

     Dokumenty ke stažení

 • Žádost o poskytování péče zde
 • Pravidla služby zde
 • Souhlas GDPR zde
 • Ceník zde
 • Leták zde  (kontakt na pevnou linku zrušen!)

 Zajímavé články

"Stáří se nemusíme bát"

autor: Mgr. Radka Stuchlíková, k přečtení zde

 

 

zlk_mpsv_uh_novy