Centrum denních služeb pro seniory

 

Kontakt

Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
Telefon: 725 520 983, 572 151 454
E-mail: cds@uhradiste.charita.cz

Vedoucí projektu: Mgr. Radka Stuchlíková

Zástupce vedoucí: Pavlína Šmerdová, DiS.


Provozní doba 

Pondělí - pátek  7.00 – 15.30 hod.
Kapacita: 10 uživatel

.

Informace o službě

Kapacita:10 klientů denně

Forma služby: ambulantní

Vznik střediska: 18. 12. 2006

Registrační číslo: 5553082

Středisko je bezbariérové.


Poslání

Naším posláním je poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků.

Cílová skupina

 • Jsou senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí.

Principy služby

 • Individualizace
 • Přiměřená podpora
 • Partnerský přístup
 • Motivace
 • Důstojnost

Cíle služby

 • Podpora a pomoc seniorům se sníženou soběstačností
 • Začlenění uživatel zařízení do společenského dění
 • Zvyšování kvality poskytované služby CDS

Základní činnosti služby

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Výchovně-vzdělávací a aktivizační programy

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob.

Sociálně-terapeutická činnost

 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Podmínky (dokumenty) nutné k přijetí nového klienta:   

Osoba spadá do cílové skupiny zařízení a odevzdá řádně vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby

 

Odhlášení  a nahlášení sociálních služeb:

Pokud využíváte služeb Centra denních služeb pro seniory, jste povinen nahlásit absenci či přihlášení se do zařízení nejpozději téhož dne do 8:30 hod. na jednom z telefonních čísel:

 • Pevná linka zařízení (odhlášení a nahlášení): 572 151 454
 • Mobil vedoucí zařízení (odhlášení a nahlášení): 725 520 983

 

Specifické informace pro uživatele:

 • V případě využívání inkontinenčních pomůcek je uživatel povinen si je do zařízení nosit.
 • Do budovy je zakázáno vodit jakékoli zvířata.
 • V prostorách budovy je zakázáno kouřit.
 • Pokud budete chtít odejít v průběhu dne ze zařízení, prosím, ohlaste svůj odchod vedoucímu nebo některému z pracovníků v sociálních službách.
 • V zařízení mohou uživatele navštěvovat rodinní příslušníci či přátelé. V době příchodu rodinného příslušníka či přátel do zařízení tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z pracovníků v sociálních službách
 • V době, kdy Vám budou poskytovány sociální služby, je Vaší povinností dodržovat základní hygienické návyky a zásady slušného chování.
 • V případě výskytu infekčního onemocnění nám tuto skutečnost neprodleně oznamte. Služby v zařízení Vám nebudou poskytovány, pokud budete trpět tímto onemocněním, návrat do zařízení je možný až po úplném vyléčení.
 • Léky, které užíváte, si noste sebou do zařízení v lékovce označené Vaším jménem.

     

Dokumenty ke stažení:

 

Zajímavé články:

"Stáří se nemusíme bát"

autor: Mgr. Radka Stuchlíková, k přečtení zde.

 

 

logo ZK - na bílý podklad_2MGMPSV