Záměry

  • Charita Uherské Hradiště

    • Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude využit na přímou pomoc občanům v nouzi, doplnění vozového parku pro terénní služby a podporu domácí hospicové péče, podporu projektu \"Teplo pro Ukrajinu\"", nákup postele pro Propůjčovnu kompenzačních pomůcek,nákup fotovoltaické elektrárny, nákup chodítka, realizaci plošiny pro Charitní domov Hluk, nákup šicího stroje pro CHD Lidumilu."

      2 048 734 Kč