Terénní odlehčovací služba svaté Hedviky

logo tos menší

Kontaktní osoba pro podání informací o službě a podání žádosti o poskytnutí služby

Dokumenty ke stažení

K podání žádosti je nutno vyplnit a odeslat oba dokumenty - žádost i přílohu.

 • Žádost o poskytnutí služby zde.
 • Příloha k žádosti o poskytnutí služby zde.
 • Ceník zde
 • Vnitřní pravidla zde

Kontakt

 • Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště
 • Vedoucí  služby: Mgr. Pavla Zahrádková 
 • E-mail: pavla.zahradkova@uhradiste.charita.cz
 • Telefon:  731 688 078
 • Sociální pracovník. Mgr. Marie Sára Barlogová
 • E-mail: marie.barlogova@uhradiste.charita.cz                                                                               
 • Telefon: 734 510 395

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba přímé péče
Pondělí až neděle od 6.00 do 20.00

Provozní doba kanceláře
Pondělí až pátek 6.00 - 15.30 (nutno předem telefonicky kontaktovat vedoucí zařízení) 


Informace o službě                                                                                                                                                                                                            

 • Forma služby:  terénní
 • Vznik střediska: 1. 1. 2019
 • Registrační číslo: 2044921
 • Bezbariérovost: nejsme bezbariérová služba - kancelář je umístěna v prvním patře budovy bez výtahu

Poslání

Posláním terénní odlehčovací služby je poskytování podpory a pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Cílová skupina

 • senioři / osoby se zdravotním postižením
 • Mladí dospělí (19 - 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Zásady služby

 • Důstojnost - projev úcty každého pracovníka ke klientovi ve stáří a v nemoci.
 • Individualizace – služba se přizpůsobuje individuálním potřebám klienta.
 • Respekt - služba se snaží plně respektovat práva a vůli klienta, pracovníci vytváří podmínky pro to, aby klient měl možnost svá práva naplňovat.
 • Partnerský přístup – pro pracovníky je klient rovnocenným partnerem, služba je poskytována na základě písemné smlouvy.
 • Křesťanské zásady – dodržování Kodexu Charity Česká republika.

Cíle služby

Pracovníci služby poskytnou pečujícímu podporu a pomoc, zastoupí ho v péči o jeho blízkého, čímž mu ulehčí, poskytnou mu tak čas nezbytný nejen na odpočinek, ale i k zajištění osobních záležitostí, a tím zajistí:

 • intenzivnější prožívání svého osobního života.
 • předejití syndromu vyhoření a stavům vyčerpání
 • zamezení sociálnímu vyloučení pečující fyzické osoby
 • zajištění potřebnou informovanost v další péči o klienta

Zastoupením pečujícího pracovníkem služby je klientovi:

 • umožněno zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života v kruhu rodiny a přátel, aby nemusel odcházet do pobytového zařízení sociálních služeb, případně aby se tento odchod oddálil
 • motivovat a podporovat k zachování, nebo rozvoji vlastní soběstačnosti a nezávislosti
 • vytvářet příležitosti k zapojení klienta do sociálního a kulturního života
 • podpora sociálního začleňování klienta

Základní činnosti služby

 • základní sociální poradenství (zdarma)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Naším partnerem je Staré Město      znak

 

zlk_mpsv_uh_novy