Hledáme studenty a dobrovolníky na výpomoc!

Prosíme studenty a dobrovolníky, kteří mají volný čas a rádi by se v současné nelehké situaci zapojili při pomoci seniorům a potřebným nejen v našich domovech a terénních službách, aby kontaktovali vedoucí pracovníky daných služeb či vedoucí Dobrovolnického centra. Za pomoc všem předem děkujeme!

Kontakt na vedoucí Domova pokojného stáří Boršice:

Mgr. Julie Chovancová, tel:  602 381 821, e-mail: julie.chovancova@uhradiste.charita.cz

Kontakt na vedoucí Charitního domova Hluk:

Mgr. Eva Malůšková, tel: 572 508 417, 606 714 433, e-mail: domov.hluk@uhradiste.charita.cz

Kontakt na koordinátorku terénních služeb:

Mgr. Pavla Zahrádková, tel: 731 688 078, e-mail: pavla.zahradkova@uhradiste.charita.cz

Kontakt na vedoucí a koordinátorku Dobrovolnického centra:

Bc. Kamila Jahodíková, tel: 602 381 789, e-mail: dc@uhradiste.charita.cz