Centrum osobní asistence

 

„Osobní asistent je pro nemocného člověka pomocnou rukou anebo třeba jen oázou klidu a pochopení."

 

Kontaktní osoba pro podání informací o službě a podání žádosti o poskytnutí služby

Mgr. Pavla Zahrádková

Telefon: 731 688 078

E-mail: pavla.zahradkova@uhradiste.charita.cz

 

 

Kontakt

Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště - Rybárny

Telefon:  723 702 153 , 572 151 454

E-mail: martina.stryckova@uhradiste.charita.cz

Vedoucí projektu: Bc. et Mgr. Martina Strýčková 

 

Provozní doba

Osobní asistence je poskytována celodenně, tedy 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků, dle personálních a provozních možností Centra osobní asistence a to i ve večerních hodinách.

 

Kancelář: pondělí - pátek              8.00 - 16.30  hod.Informace o službě

Kapacita:

Forma služby: terénní sociální služba

Vznik střediska: 17. 12. 2007

Registrační číslo: 7610554

Bezbariérovost:

 

Poslání

Naším posláním je jakékoliv osobě se sníženou soběstačností pomoci se začlenit s maximálně možnou a osobně chtěnou měrou zpět do společnosti a pomoci klientovi setrvat ve svém domácím prostředí.

Osobní asistent pomáhá klientovi prožít život tak kvalitně, jak je to jen možné a pomáhá klientovi překonávat jeho omezení, a tím zvyšovat kvalitu jeho života.

 

Cílová skupina

kterým poskytujeme osobní asistenci, jsou osoby ve věkovémrozmezí:

 • Mladí dospělí (19  - 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Podmínkou je vůle klienta a jeho rodiny dosahovat s pomocí osobního asistenta cílů, které by byly bez osobní asistence nemyslitelné nebo jen těžko proveditelné.

 

Službu sociální péče – osobní asistence NEZAJIŠŤUJEME zájemcům, kteří jsou úplně imobilní bez možnosti projevení své vůle, anebo trpí úplným zrakovým, nebo úplným sluchovým postižením.

Principy služby

 • žít v přirozeném sociálním prostředí s rodinou, přáteli
 • naplňovat smysluplně svůj život činnostmi, které by dělal sám, kdyby mohl
 • udržovat kontakt se společenským prostředím.

 

Zásady služby

 • podporujeme soběstačnost
 • dodržujeme individuální přístup ke klientovi
 • zachováváme práva a důstojnost klienta
 • respektujeme rozhodnutí (volbu) klienta
 • dodržujeme etické principy jednání
 • zvyšujeme a udržujeme kvalitu služby
 • podporujeme nezávislost a sociální začleňování klientů

Nabízené základní činnosti služby

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. b) pomoc při osobní hygieně
 3. c) pomoc při zajištění stravy
 4. d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. f) pomoc se společenským kontaktem – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Osobní asistenci poskytujeme v místě pobytu klienta celodenně, ale i při pobytu mimo místo pobytu klienta jako např. doprovod do kulturního a vzdělávacího zařízení, při cestování, při doprovodu k lékaři, na úřady, za nákupy aj. na území Uherskohradišťska, v dojezdové vzdálenosti do 45 minut od sídla COA, případně dle možností a personální kapacity v přilehlých oblastech.

 

Rozhodující je volba klienta, jeho přání a cíle, v úzké spolupráci s jeho rodinou a možnostmi COA.

 

Dokumenty ke stažení

 

 
Bez názvu – 6