Centrum osobní asistence

„Osobní asistent je pro nemocného člověka pomocnou rukou anebo třeba jen oázou klidu a pochopení."

Kontaktní osoba pro podání informací o službě a podání žádosti o poskytnut í služby

 • Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště - Rybárny
 • Koordinátor: Mgr. Pavla Zahrádková 
 • Telefon: 731 688 078
 • E-mail: pavla.zahradkova@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí služby: Bc.Vendula Černá
 • Služební kontakt: 734 644 225 
 • Sociální pracovník: Bc.Magdaléna Kaňovská, tel.: 737 837 820

Dokumenty ke stažení

K podání žádosti je nutno vyplnit a odeslat oba dokumenty - žádost i přílohu.

 • Žádost o poskytnutí terénní služby zde.
 • Příloha k žádosti zde.
 • Pravidla služby zde
 • Ceník zde

Provozní doba

 • Osobní asistence je poskytována celodenně, tedy 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků, dle personálních a provozních možností Centra osobní asistence a to i ve večerních hodinách.
 • Kancelář: pondělí - pátek              8.00 - 16.30  hod.

Informace o službě

 • Kapacita: 5
 • Forma služby: terénní sociální služba
 • Vznik střediska: 17. 12. 2007
 • Registrační číslo: 7610554

Poslání
Naším posláním je jakékoliv osobě se sníženou soběstačností pomoci se začlenit s maximálně možnou a osobně chtěnou měrou zpět do společnosti a pomoci klientovi setrvat ve svém domácím prostředí. Osobní asistent pomáhá klientovi prožít život tak kvalitně, jak je to jen možné a pomáhá klientovi překonávat jeho omezení, a tím zvyšovat kvalitu jeho života.

Cílová skupina

osoby ve věkovém rozmezí:

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16-18 let)
 • Mladí dospělí (19  - 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Podmínkou je vůle klienta a jeho rodiny dosahovat s pomocí osobního asistenta cílů, které by byly bez osobní asistence nemyslitelné nebo jen těžko proveditelné.

Službu sociální péče – osobní asistence NEZAJIŠŤUJEME zájemcům, kteří jsou úplně imobilní bez možnosti projevení své vůle, anebo trpí úplným zrakovým, nebo úplným sluchovým postižením.

Principy služby

 • žít v přirozeném sociálním prostředí s rodinou, přáteli
 • naplňovat smysluplně svůj život činnostmi, které by dělal sám, kdyby mohl
 • udržovat kontakt se společenským prostředím.


  Zásady služby
 • podporujeme soběstačnost
 • dodržujeme individuální přístup ke klientovi
 • zachováváme práva a důstojnost klienta
 • respektujeme rozhodnutí (volbu) klienta
 • dodržujeme etické principy jednání
 • zvyšujeme a udržujeme kvalitu služby
 • podporujeme nezávislost a sociální začleňování klientů

Nabízené základní činnosti služby

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. b) pomoc při osobní hygieně
 3. c) pomoc při zajištění stravy
 4. d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. f) pomoc se společenským kontaktem – zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Osobní asistenci poskytujeme v místě pobytu klienta celodenně, ale i při pobytu mimo místo pobytu klienta jako např. doprovod do kulturního a vzdělávacího zařízení, při cestování, při doprovodu k lékaři, na úřady, za nákupy aj. na území Uherskohradišťska, v dojezdové vzdálenosti do 45 minut od sídla COA, případně dle možností a personální kapacity v přilehlých oblastech.

  Rozhodující je volba klienta, jeho přání a cíle, v úzké spolupráci s jeho rodinou a možnostmi COA.

 

 

 

zlk_mpsv_uh_novy