Centrum osobní asistence

logo

Tento projekt je v období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2026 financován Evropskou unií v rámci projektu PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI III

COA                                                                                                                                                                                              

„Osobní asistent je pro nemocného člověka pomocnou rukou anebo třeba jen oázou klidu a pochopení."

 

Podporují nás

Logo Zlínského kraje nové    UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv     logo-ub_rastr-barva-rgb-maly

Kontakt

Provozní doba                                                                                                                                                                                         Osobní asistence je poskytována  7 dní v týdnu, 24 hodin denně (dle aktuálních personálních a provozních možností) Kancelář: Po - Pá  7:00 - 15:30


Informace o službě

 • Forma služby: terénní
 • Kapacita: 5
 • Vznik střediska: 17. 12. 2007
 • Registrační číslo: 7610554

Poslání                                                                                                                                                                                                    Posláním Osobní asistence je umožnit seniorům  osobám se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením se začlenit s maximálně možnou a chtěnou měrou zpět do společnosti, žít v přirozeném prostředí s rodinou, přáteli, naplňovat smysluplně svůj život činnostmi, které by dělal sám, kdyby mohl a udržovat kontakt se společenským prostředím.

Cílová skupina

 • děti předškolního věku (1-6 let)
 • mladší děti (7-10 let)
 • starší děti (11-15 let)
 • dorost (16-18 let)
 • mladí dospělí (19  - 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Principy služby

 • Důstojnost - projev úcty každého pracovníka ke klientovi v nepříznivé sociální situaci
 • Individualizace – služba se přizpůsobuje individuálním potřebám klienta
 • Respekt - služba se snaží plně respektovat práva a vůli klienta, pracovníci vytváří podmínky pro to, aby klient měl možnost svá práva naplňovat
 • Partnerský přístup – pro pracovníky je klient rovnocenným partnerem, služba je poskytována na základě písemné smlouvy
 • Křesťanské zásady – plynoucí z Kodexu Charity České republiky.

Nabízené základní činnosti služby

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) pomoc a  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Osobní asistenci poskytujeme nejen v místě pobytu klienta, ale také při doprovodu do kulturního a vzdělávacího zařízení, při cestování, při doprovodu k lékaři, na úřady, za nákupy aj.

Rozhodující je volba klienta, jeho přání a cíle, v úzké spolupráci s jeho rodinou a možnostmi COA.

Dokumenty ke stažení

K podání žádosti je nutno vyplnit a odeslat oba dokumenty - žádost i přílohu.

 • Žádost o poskytnutí terénní služby zde.
 • Příloha k žádosti zde.
 • Pravidla služby zde
 • Ceník zde