Terapeutická dílna Klíček

 

Logo klíček

Kontakt

 • Adresa: Františkánská 332, 686 01 Uherské Hradiště
 • Pracovníci služby telefon: 733 741 544
 • Vedoucí zařízení: Bc. Jitka Bittnerová
 • Telefon:731 680 539
 • E-mail: jitka.bittnerova@uhradiste.charita.cz

Provozní doba

 • Po 8:00 – 14:00 Františkánská 332, Uherské Hradiště
 • Út 8:00 – 14:00 Františkánská 332, Uherské Hradiště
 • St 8:00 – 14:00 Detašov. pracoviště Velehradská tř. 246, Uherské Hradiště
 • Čt 8:00 – 14:00 Františkánská 332, Uherské Hradiště
 • Pá 8:00 – 14:00 Detašov. pracoviště Velehradská tř. 246, Uherské Hradiště

Informace o službě

 • Kapacita: 15 uživatelů
 • Forma služby: ambulantní
 • Vznik střediska: 1.1.2017
 • Registrační číslo: 5141119
 • Nejsme bezbariérové zařízení                               

Poslání služby

Posláním služby Terapeutická dílna Klíček, která je určená lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných pracovních a sociálních návyků, soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život. Tato podpora je poskytována v ambulantní službě.

Cílová skupina

 • Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, osoby se získaným poškozením mozku)
 • Osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením se zachovanou funkčností alespoň jedné horní končetiny bez nutnosti pohybu na invalidním vozíku a nevyžadující celodenní péči, osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením)

Věková struktura uživatelů služby

 • 18 – 64 let

Principy služby

 • individualizace – službu poskytujeme na základě potřeb uživatele a jeho individuálních schopností a dovedností
 • partnerský přístup – jednání mezi pracovníkem a uživatelem probíhá na rovnocenné úrovni a ve vzájemné úctě 
 • respektování práv uživatelů – ctíme důstojnost a soukromí uživatelů
 • aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti, rozhodování a zodpovědnosti
 • zapojení uživatele do spolurozhodování o průběhu služby – uživatel se podílí na tvorbě svého individuálního plánu a společně s klíčovým pracovníkem si stanovuje cíle další spolupráce, které společně pravidelně vyhodnocují a nastavují na základě vzájemné dohody. Uživatel má svobodnou volbu činností sociálně terapeutické dílny.
 • podpora sociálního začleňování – podporujeme uživatele v přirozeném kontaktu se společností tak, aby nebyli závislí na sociální službě a rodině, ale jejich život se co nejvíce přiblížil běžnému životu jejich vrstevníků

  V čem můžeme naše uživatele podporovat
 • v oblasti péče o domácnost (úklid, nakupování, vaření, praní, žehlení, nácvik obsluhy elektrických spotřebičů, hospodaření s penězi…)
 • v oblasti zvyšování a upevňování samostatnosti v běžném životě 
 • ve vytváření a upevňování pracovních návyků (nácvik jednoduchých manuálních činností)
 • v posilování přirozeného začleňování do společnosti (nácvik komunikace, cestování MHD, chování v krizových situacích, návštěva kulturních akcí, aktivní trávení volného času) 

Vymezení poskytovaných činností dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

  Úhrada za služby

Služba sociálně terapeutické dílna je poskytována bez úhrady, s výjimkou základní činnosti poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b) – strava (v zařízení je možné objednat si za úhradu oběd).

Důvody k odmítnutí zájemce o službu

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

  Co nejsme a co neděláme
 • NEJSME PEČOVATELÉ - nepřebíráme aktivitu klienta, neděláme věci za něho a neposkytujeme celodenní péči nebo asistenci
 • NEJSME ZDRAVOTNÍCI - neposkytujeme zdravotní péči, nepodáváme lék

 

Dokumenty ke stažení

 • Ceník poskytovaných služeb zde.
 • Žádost ke stažení zde.
 • Leták ke stažení zde.
 • Týdenní program aktivit zde.
 • Reportáž o našem zařízení zde.
 • Reportáž ze slavnostního otvírání Klíčku zde.

 

zlk_mpsv_uh_novy

 

Děkujeme za podporu:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice Kunovice - za zajištění materiálu na výrobu hmyzích domečků.

Kovokon, výrobce strojů - Kunovice, za finanční podporu                                                                          Kovokon_logo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Altech s r.o.,  výroba a prodej kompenzačních a rehabilitačních pomůcek                                                 logo altech

Matul s.r.o., Kunovice - Ing. Pavel Janík, dřevěné obaly a palety, Kunovice - (dřevěné řezivo, odřezky) Logo_Matul

 

Stolárna Mikula Boršice u Buchlovic - (dřevěné řezivo, odřezky)

 
Stolárna Silný Huštěnovice - (dřevěné řezivo, odřezky)
 
 
 
Mesit holding, a.s., Uh. Hradiště - Mařatice - Mgr. Jan Šebek Cholewa, MBA                                                   P02_LOGO_MESIT                                                              - (pracovní stoly - ponky, odběr výrobků)
 
 
 
 
 
 
 
CSO_logo_plasticke_OK
Společnost C.S.O. Staré Město - Bc. Petr Chmelař (pokosová pila a stolařský svěrák)
 
 
 
 

Onamba Czech Republik Olomouc, ženský kolektiv kabelových svazků,(odběr hmyzích domečků)Onamba

 

Dřevovýroba  Kaštánek Staré Město, Zdeněk Kaštánek - (překližka)Kastanek

 

Pila Kunovice, Radek Libosvár – (dřevěné odřezky, kůra)Pila_Kunovice