Podpořte nás

Charita Uherské Hradiště využívá k zajištění poskytovaných sociální a zdravotních služeb pro obyvatele Uherskohradišťska vícezdrojové financování.

Hlavními zdroji jsou:

  • dotace od státu a státní správy
  • dotace a příspěvky měst a obcí, ve kterých poskytujeme služby
  • finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím fondů EU
  • granty českých i zahraničních nadací
  • úhrady za služby od zdravotních pojišťoven
  • přímé platby od uživatelů našich sociálních služeb
  • tržby z vlastní činnosti
  • sponzorské dary
  • příspěvky od jednotlivců (ať již přímo nebo prostřednictvím organizovaných sbírek)

Dary poskytované naší organizaci lze odečíst od základu daně z příjmu, a to u fyzických i právnických osob. Našim dárcům samozřejmě vystavíme potvrzení o přijatém daru.

V případě, že také Vy nám chcete pomoci určitou finanční částkou a chcete získat více informací, kontaktujte nás na telefonním čísle: 725 520 981 nebo na e-mailové adrese:  dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz

Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště

Číslo účtu: 1044929/0300

Všechny dary jsou pro nás totiž vyjádřením velké morální podpory, a toho si moc vážíme.