Dobrovolnické centrum

„Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.“

Podporují nás

Logo Zlínského kraje nové   UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv   logo-ub_rastr-barva-rgb-maly

Kontakt

 • Adresa: Velehradská 247, 686 01 Uh. Hradiště
 • Vedoucí projektu: Bc. Markéta Kalmusová, tel. 602 381 789                                                                  
 • E-mail:   dc@uhradiste.charita.cz                  
 • Dle telefonické domluvy.

Informace o službě

 • Forma služby:
 • Kapacita:
 • Vznik střediska: 
 • Registrační číslo: 

                             
Poslání

Prostřednictvím dobrovolníků pomáháme tam, kde je naší pomoci potřeba.

Cílová skupina

Dobrovolníci
Jsou lidé, kteří chtějí ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

Příjemci dobrovolné pomoci
Dobrovolnické aktivity jsou určeny všem osobám, které potřebují a chtějí přijmout pomoc (např. rodiny s dětmi, lidé s různým typem handicapu, děti a mládež ohrožení delikvencí, senioři, osoby v sociální nouzi aj.).

Kdo se může stát dobrovolníkem?
Dobrovolníkem se může stát každý člověk, bez ohledu na pohlaví, věk nebo zkušenosti, který má chuť věnovat část svého volného času někomu jinému, tedy každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

Cíle

 • zvyšovat povědomí veřejnosti o dobrovolnictví jako občanské ctnosti
 • zapojení lidí všech věkových kategorií do dobrovolnické činnosti
 • školením a supervizemi zajistit, aby práce dobrovolníků byla kvalitní

Co dobrovolnické centrum nabízí?

 • školení zaměřené na práci s lidmi (komunikace, psychologie, sebezkušenostní výcvik, aj.)
 • supervizní setkávání
 • praxi (potvrzení o praxi pro uchazeče o práci, studenty k přijímacím řízením ke studiu, aj.)
 • možnost vlastní seberealizace, osobnostní rozvoj, nové zkušenosti, nové přátele, pocit smysluplného trávení volného času, aj.

Zapojit se můžete do těchto programů

Doučování dětí
Dobrovolníci v tomto programu věnují každý týden zpravidla hodinu svého volného času k tomu, aby pomohli dětem ze sociálně slabších či jinak znevýhodněných rodin. Jedná se o pomoc především se školní přípravou. Dobrovolník dítěti však není jen „učitelem“, ale také starším kamarádem, se kterým si může popovídat a účastnit se s ním různých akcí a výletů, které DC nabízí.

Kamarád do nepohody
Kamarád do nepohody je sociálně - preventivní program, ve kterém se vybraný dospělý dobrovolník pravidelně setkává a tráví volný čas s dítětem např. ze sociálně slabé rodiny, s dítětem s různým typem poruch apod. Náplň setkávání může být různá a záleží na domluvě mezi dobrovolníkem a dítětem (návštěva koupaliště, galerie, kina, hraní her, procházky, povídání, sport, aj.). Tato sociálně preventivní činnost má zabránit vzniku či případnému prohlubování ohrožení vývoje dítěte školního věku v důsledku dlouhodobého působení sociálně patologických vlivů. Dobrovolník je starším kamarádem, a mnohdy je to jediný člověk v životě dítěte, ke kterému má důvěru, který má na něj čas a rozumí mu.

Aktivizace seniorů
Aktivizaci seniorů se naši dobrovolníci věnují například v Domově pro seniory v Uherském Hradišti nebo přímo v některých zařízeních OCH UH (např. Charitní domov Hluk). Dobrovolníci si se seniory povídají, hrají společenské hry, předčítají jim, a když je hezké počasí, doprovázejí je na procházky. Pro seniory jsou tyto chvilky k nezaplacení a na dobrovolníky se vždy velmi těší.

Jiné
Zapojit se můžete samozřejmě i do jiných činností, které vyhovují vašim schopnostem, dovednostem a přáním. Nemusí to být vždy přímá práce s klientem. Paleta typů pomoci je pestrá.

Dobrovolnické centrum je provázáno spoluprací s farním střediskem.

Pokud chcete využít své dovednosti tam, kde vás potřebují, cítit se užiteční a získat výhody, které nabízí postavení dobrovolníka nebo se dozvědět více o této službě, kontaktujte nás.