Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2023

Koordinátor sbírky:    Bc. Josef Čajka, DiS                                                                                                                                                                 

  • mobil:         731 697 236                                                                                                                                                                          
  • e-mail:        josef.cajka@uhradiste.charita.cz                                                                                                                                                                                               Adresa:                                                                                                                                                                                             Velehradská třída 247
    686 01 Uherské Hradiště   

https://www.trikralovasbirka.cz/

https://www.acho.charita.cz/tks/trikralova-sbirka/                                                                                                                                      Mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS na 87 777

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
 
Převodem na účet:  66008822/0800.
s variabilním symbolem:  777970081
 
 nebo velmi snadno QR platbou 
 
QR platba

 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové cukříky. Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkovou akcí, ale za dobu svého trvání se vyprofilovala mezi ostatními obdobnými sbírkami a stala se tradicí, na niž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem,  kteří ji potřebují.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek a které jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou. K+M+B+  tato zkratka se vykládá jako iniciály tří králů - Kašpar, Melichar, Baltazar. Původní text zní Christus mansionem benedicat - Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, prostorem pro střetávání se. Provází ji různé doprovodné aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům, průvody, poděkování koledníkům, apod. 

Děkujeme, že pomáháte!