Azylový dům sv. Vincence

 „V životě je velmi mnoho různých cest, ale je jenom na tobě, kterou z nich se vydáš právě Ty…“

vincenc

Kontakt

 • Adresa: Na hradbách 700, 686 03 Staré Město                                                     
 • Telefon: 731 626 194 E-mail: ad.vincence@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Otto Holeček                               

Provozní doba

 • Konzultační hodiny: nepřetržitý provoz
 • Příjem nových uživatelů:  pondělí - neděle/   6:00 - 22:00h
 • Jednání se zájemci: pondělí - pátek/  7:30 - 15:00h
 • (mimo uvedenu dobu dle dohody)

Informace o službě

 • Kapacita: 30 lůžek
 • Forma služby: pobytová
 • Vznik střediska: 13. listopadu 2000
 • Registrační číslo: 2780805                                  

Jsme bezbariérové zařízení (jedno lůžko).

Poslání
Azylového domu svatého Vincence je poskytnutí podpory mužům, ženám a párům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, ale chtějí danou situaci vyřešit a v co nejkratší možné době se vrátit do běžné společnosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinu uživatel tvoří osoby bez přístřeší, muži, ženy a páry na okraji společnosti, ve věku 18 až 80 let, plně soběstačný/é, bez základního zabezpečení, bez střechy nad hlavou.

Principy služby

 • Rovnost - přístup bez diskriminace
 • Individualizace – individuální přístup ke každému uživateli a respektování osobních cílů.
 • Respekt - respektování volby, soukromí, názoru  - uplatňování vlastní vůle, jednání na základě vlastních rozhodnutí
 • Důstojnost - zachování lidské důstojnosti
 • Partnerský přístup – společné hledání možností a cest, žádná dikce


  Cíle služby
 • poskytnutí přístřeší na dobu nezbytně nutnou
 • pomoc při řešení aktuální nepříznivé sociální situace
 • pomoci s návratem do společnosti - resocializace

  Základní principy aneb co můžeme nabídnout
 • rovnost
 • individualizace
 • respekt
 • důstojnost
 • partnerský přístup

Základní činnosti služby

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy
 • poskytnutí ubytování na nezbytně nutnou dobu
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Aktivity nabízené nad rámec základních činností

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (praní, žehlení, úklid)
 • podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností

VŠECHNY SLUŽBY KROMĚ UBYTOVÁNÍ JSOU BEZPLATNÉ

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ   
Platný doklad totožnosti, žádost o poskytnutá služby, potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas GDPR.

Dokumenty ke stažení:

 •  Žádost o poskytnutí služby zde.
 •  Informovaný souhlas GDPR zde.

Podporují nás:

 

 Logo Zlínského kraje novéLogo 1 (2)UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv