Odlehčovací služba Boršice

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE – PODMÍNKY OD 8.2.2021

Návštěvní doba je stanovena 3 dny v týdnu = středa, sobota, neděle od 13,00 do 17,00 hodin pouze pro předem nahlášené návštěvy, které jsou povinny se nahlásit dopředu na tel. 602 381 821. Jinak nebude návštěva umožněna. Návštěva musí mít nos i ústa zakryta respirátorem FFP2 po celou dobu návštěvy, pouze rouška je nedostačující.

- Návštěva bude umožněna v případě, že se osoba podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;

- Každá předem objednaná návštěva zazvoní dole u vchodu venku a vyčká příchodu pracovníka, nevstupuje do budovy, nos a ústa bude mít zakryta respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu

- Každá návštěva má možnost si přinést potvrzení o svém negativním testu na covid-19 – nesmí být starší 48 hodin – po předložení potvrzení je návštěva umožněna

- Každá návštěva má možnost se nechat otestovat v našem zařízení – o této skutečnosti musíme být předem informováni – test se provádí výtěrem z nosohltanu a výsledek je do 15 minut – pokud je výsledek negativní – je návštěva umožněna – návštěva vyplní čestné prohlášení o souhlasu s provedením testu

- U návštěvníků, kteří již prodělali covid-19, a od pozitivního testu neuplynulo 90 dní, se nemusí prokazovat negativním testem, musí mít u sebe však potvrzení od lékaře, že od jejich pozitivního testu neuplynulo 90 dní – po předložení potvrzení bude návštěva umožněna

 

Kontakt

 • Adresa: Stoprounská 274, 687 09 Boršice                                    
 • Telefon vedoucí: 572 501 130,602 381 821
 • Telefon zdravotní sestry: 572 501 609, 606 766 207
 • E-mail:  domov.borsice@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Julie Chovancová

 

Provozní doba

 • Konzultační hodiny:  PO – PÁ 7:00 - 15:30 hod

 

Informace o službě
                                

 • Kapacita: 8
 • Forma služby: pobytová
 • Vznik střediska: 2005
 • Registrační číslo: 8514547
 • Bezbariérovost: ano                               

Poslání


Posláním odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a individuální pomoci seniorům anebo zdravotně postiženým osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečují pečující osoby v jejich přirozeném prostředí, a umožnit pečující osobě nezbytnýodpočinek. 
Doba poskytnutí Odlehčovací služby Boršice je max. 6 týdnů. Pobyt lze opakovat. V případě závažných důvodů a volné kapacity lze pobyt individuálně prodloužit.  Kapacita Odlehčovací služby Boršice je 8 lůžek.
 

Cílová skupina


Odlehčovací služba poskytuje službu mladším a starším seniorům anebo osobám se zdravotním postiženým ve věku od 27-65 let a více v situaci, kdy:

 • jejich pečující osoby potřebují nezbytný odpočinek
 • jejich pečující osoby musí podstoupit léčbu nebo jsou sami hospitalizovaní
 • žijí osaměle a po určitou dobu potřebují zvýšenou péči, např. po návratu z nemocnice, z rehabilitačního oddělení

Cíle služby

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, zajistit péči tak, aby uživatel nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu, byl v důstojném prostředí, měl možnost rozvíjet a podporovat své osobní a duchovní potřeby. 

Základní činnosti služby

Ubytování je ve 2 jednolůžkových, 2 dvoulůžkových a 1 třílůžkovém pokoji. V blízkosti pokojů je bezbariérová sprcha a WC a další WC samostatně. 
Struktura a rozsah služby se řídí zákonem č. 108/2006 SB. o sociálních službách, § 44odlehčovací služby.

 • Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
 • Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. Poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

Podmínky pro přijetí

K přijetí je potřeba podat písemnou žádost, vyjádření lékaře k nástupu, výpis z karty od obvodního lékaře a mít domluvený nebo objednaný pevný termín.Nástupy a ukončení odlehčovací služby jsou možné každý den od 13,00 do 16,00 – vyjímky lze domluvit pouze u vedoucí. Při nástupu na pobyt je sepsána písemná smlouva na dobu určitou, klienti sami rozhodují o využití nabízených služeb dle individuálních potřeb. Jsou plně respektována jejich práva, vůle, důstojnost a soukromí.

Seznam věcí k pobytu

Občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, oblečení a obuv dle období, hygienické potřeby (mýdlo, šampon, kartáček, zubní pastu, toaletní papír, krém, atd.) případné inkontinentní pomůcky a léky v originálním balení s rozpisem na celou dobu pobytu, oblečení řádně podepsané.


Termín si zájemci mohou objednat telefonicky nebo osobně u vedoucí Domova a žádost a ceník je možné si osobně vyzvednout na domově nebo na webových stránkách

 

Dokumenty ke stažení

 • Žádost o krátkodobý pobyt na Odlehčovací službě zde.
 • Ceník služeb Odlehčovací služby Boršice zde.
 • Seznam věcí na přechodný pobyt zde.
 • Leták ke stažení
 • Souhlas GDPR zde.

 

Provoz Domova pokojného stáří Boršice a Odlehčovací služby je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 

zlk_mpsv_uh