Mše svatá

Mše svatá

17. května odpoledne v 16:00 hodin se ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti sešli zaměstnanci Oblastní charity, uživatelé, dobrovolníci i přátelé, aby společně slavili mši svatou na úmysl Charity.

mše_4Celebrantem byl uherskohradišťský děkan P. Josef Říha. Povzbudil nás k jednotě a vzájemné lásce, neboť v ten den jsme četli v Evangeliu podle Jana: Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „ Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno…Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

V přímluvách jsme prosili za živé i zemřelé pracovníky a klienty Charity, dobrovolníky, za naše nemocné, trpící, za naše rodiny a lidi bez domova.

Mši svatou hudebně doprovázel charitní sbor Chrpa pod vedením Míši Hubíkové - jejich zpěv byl krásný a radostný, všem hudebníkům i zpěvákům náleží velké poděkování.

Příští mše svatá za Charitu bude 14. září v 11.00 hodin ve farním kostele sv. Františka Xaverského.

mše_1mše_2mše_5