Název projektu: Obnova vozového parku pro sociální

Logo dotace

Název projektu: Obnova vozového parku pro sociální služby Charity Uherské Hradiště
reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016704

Cílem projektu je obnova části vozového parku Charity Uherské Hradiště. Celkem dojde v rámci projektu k pořízení deseti nových motorových vozidel, která nahradí stávající stará a poruchová vozidla. Veškerá nově pořízená vozidla budou plně využita v rámci zabezpečení sociálních služeb, které Charita Uherské Hradiště zajišťuje.

Předpokládané výdaje projektu
10 193 600,00
Maximální výše dotace:9 683 920,00Kč

Realizace projektu: 2022 - 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj Integrovaného regionálního operačního programu v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.