Historie charity

Církev si od počátku svého působení na našem území kladla za cíl pomáhat chudobným, nemocným a strádajícím. I na území města Uherského Hradiště je jednou z prvních historických zpráv, a to v listině velehradského kláštera z roku 1374 a šlechtice Jindřicha z Kravař z roku 1413, záznam o peněžních a pozemkových darech na pořízení nadace pro chudé. O zdejší obyvatele tak mohly již ve středověku pečovat dva špitály, jeden dokončený a vysvěcený 24. listopadu 1370 na Rybárenském náměstí, druhý s kaplí sv. Alžběty ve Vodní ulici, který nechali na počátku 15. století vybudovat ze svých prostředků Jan z Moravan a uherskohradišťský měštan Kusna. Zatímco špitál na předměstí zanikl za obléhání Uherského Hradiště v prvním desetiletí 17. století, mladší špitál ve městě se v roce 1834 stal základem veřejné městské nemocnice.
Novým podnětem k péči o sociálně potřebné se stalo charitní dílo v nové Československé republice. Mezi stovkami farních Charit se objevil v roce 1934 také spolek sv. Ludmily v Uherském Hradišti jako odbor olomoucké arcidiecézní charitní organizace. První a dlouholetým předsedou spolku byl místní kněz P. Jan Mlčoch, duchovní správce nemocnice. Zdejší Charita ve třicátých letech zajišťovala především finanční zdroje pro sociální a charitativní účely a dohlížela na jejich účelné využití. Na zdárném poslání se také podílely Milosrdné sestry sv. Kříže řádu sv. Františka, které ošetřovaly nemocné v nemocnici i mimo ni a které vedly charitní dům na Velehradské ulici. Úspěšné snahy efektivně a nezištně pomáhat bližním v nouzi byly bohužel násilně přerušeny v roce 1953 a téměř 40 let stály mimo zájem společnosti. 

PhDr. Jiří Čoupek, předseda charitní rady
    

Dnešní Charita Uherské Hradiště vznikla v roce 1991 a navázala tím na předchozí tradici.

Historie středisek

 • 1991 vzniká Charitní šatník fungující až do současnosti
 • 1992 založena nová služba pro klienty v domácnosti - Domácí pečovatelská služba
 • 1993 vzniká Domácí zdravotní péče, která se později rozšíří o Hospicovou péči, od roku 2006 pod tímto charitním střediskem funguje Půjčovna kompenzačních pomůcek
 • 1995 vzniká Chráněná dílna pro lidi, kteří z důvodu zdravotního postižení, mají složitější uplatnění na trhu práce.
 • Chráněná dílna se v roce 2010 transformovala na společnost Lidumila s. r. o, s většinovým podílem Charity Uherské Hradiště.
 • 1996 otvírá se Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP
 • 1998 pro osoby starší 18 -ti let s mentálním a kombinovaným postižením vzniká Denní centrum sv. Ludmily
 • 2000 reakcí na řešení problému bezdomovectví je otevření Azylového domu svatého Vincence
 • 2003 vzniká Středisko humanitární pomoci, které pomáhá lidem z našeho regionu, ale také obyvatelům jiných států,světadílů.
 • 2004 z důvodu růstu počtu osob na ulici vzniká Sociální poradna s azylovým bydlením, dnešní Azylové bydlení Cusanus
 • 2005 pro seniory vzniká Domov pokojného stáří včetně odlehčovací služby
 • 2005 sociálně vyloučeným pomáhá se zapojením se do pracovního procesu Agentura podporovaného zaměstnávání
 • 2005 pro radu či řešení problému je možné zajít do Občanské poradny
 • 2005 vzniká Dobrovolnické centrum, které zastřešuje Charitní šatník a Středisko humanitární pomoci
 • 2005 otvírá se také Přeprava osob na invalidních vozících (současná Přeprava osob s handicapem)
 • 2006 vzniká centrum zaměřené na sociální rehabilitaci LABYRINT
 • 2006 v Rybárnách zahajuje svou činnost Centrum denních služeb pro seniory
  2007 zahajuje svou činnost pobytové zařízení pro seniory Charitní domov v Hluku včetně odlehčovací služby od 2009
 • 2007 služba zaměřená na dopomoc klientů k zvládnutí běžných činností v jejich domácím prostředí Centrum osobní
  asistence
 • 2010 vzniká Centrum svaté Sáry, jedná se aktivizační služby pro rodiče s dětmi
  2014 vzniká Chráněné bydlení ULITA, služba pro klienty, za podpory žijící samostatně běžným způsobem života
 • 2017 zahajuje činnost Terapeutická dílna Klíček.
 • 2019 vzniká další služba a to Terénní odlehčovací služba svaté Hedviky
 • 2019 v Boršicích se otvírá Odlehčovací služba Pohoda
 • 2019 zahajuje svou činnost Hospicová domácí péče
 • 2019 začíná svou činnost Centrum duševního zdraví