Charitní výlet do Sonnentoru

Charitní výlet do Sonnentoru

V sobotu 25. 5. jsme se vydali na výlet. Nejprve jsme jeli do bylinkového ráje v Čejkovicích. Firma Sonnentor – Sluneční brána vyrábí biočaje a biokoření.

Květnová potravinová sbírka

Květnová potravinová sbírka

V sobotu 18. Května proběhla celorepubliková potravinová sbírka. O jejím výsledku vás chceme informovat.

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

K tradiční podzimní potravinové pomoci přibude letos poprvé i jarní sbírka, která se uskuteční v sobotu 18. května po celé České republice.

Májové zpívání pro seniory

Májové zpívání pro seniory

Členky z Klubu seniorů v Uherském Hradišti přišli popřát uživatelům ke dni matek a zazpívat písničky provoněné sluncem a dobrou náladou.

Tesco pomáhá Charitě

Tesco pomáhá Charitě

Tesco předalo první výtěžek materiální sbírky hygienických, čistících a desinfekčních prostředků Charitě Uherské Hradiště. Předávání se zúčastnila ředitelka Tesco Uherské Hradiště paní Lenka Severová, ředitel Charity Uherské Hradiště Ing. Jiří Jakeš a personální a projektový manažer charity Uherské Hradiště pan Ing. Dalibor Jirásek.

Červené mašle jako symbol podpory domácí péče vlají u ministerstva zdravotnictví

Červené mašle jako symbol podpory domácí péče vlají u ministerstva zdravotnictví

Praha - Připnout červenou mašli na klopu a vyrazit do ulic. Za domácí zdravotní péči. Na 1. máje se hromadí před ministerstvem zdravotnictví lidé s omašlenými kabáty a bundami. Pracovníci Charity z celé České republiky se sem sjeli, aby podpořili zdravotní sestry domácí péče, jejich pacienty a také tuto službu, která je nyní v ohrožení kvůli nespravedlivému systému ohodnocování, kterému pojišťovny říkají „regulace“. Kamery vrčí, fotoaparáty reportérů cvakají a za chvíli vlají červené mašle uvázané i kolem stromů v okolí. Charita tak vzkazuje ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi: podpořte nás.

Charita Uherské Hradiště a Tesco pomáhají potřebným

Charita Uherské Hradiště a Tesco pomáhají potřebným

Obchodní dům Tesco a Charita Uherské Hradiště navázali spolupráci a společnými silami budou pomáhat potřebným v našem kraji. Zahájili pásmo materiálních sbírkových akcí. První společnou aktivitou je sbírka čistících a hygienických prostředků s názvem "Jarní úklid".

Uherské Hradiště přivítá v Mimořádném misijním měsíci říjnu známého evangelizátora P. Pata Collinse

Uherské Hradiště přivítá v Mimořádném misijním měsíci říjnu známého evangelizátora P. Pata Collinse

Pat Collins, katolický kněz vincentiánského řádu z Irska zavítá v Mimořádném misijním měsíci říjnu do Uherského Hradiště. Ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš mu poslal oficiální pozvání s prosbou o přednášky a duchovní program pro zaměstnance Charity UH.

 

Velikonoce přichází

Velikonoce přichází

Uživatelé Centra denních služeb pro seniory měli milou návštěvu dětí ze ZŠ Unesco s jarní besídkou,.

Neradiční Křížová cesta

Neradiční Křížová cesta

Několik desítek pracovníků, přátel a klientů Charity Uherské Hradiště se sešlo na parkovišti pod Rochusem, aby si společně symbolicky prošli Křížovou cestu.