KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

Domácí zdravotní a hospicová péče je odborná zdravotní péče poskytována ve vlastním sociálním prostředí klienta. Je prováděna na základě doporučení jeho ošetřujícího lékaře nebo lékaře z nemocničního zařízení. Péči poskytují vysoce kvalifikované zdravotní sestry. Provádějí tyto zdravotní úkony: odběry krve a jiného biologického materiálu, podávání léků, inzulínů, injekcí, aplikace infůzní terapie, provádění rehabilitace, ošetření defektů a stomií různého typu a další odborné úkony dle ordinace lékaře. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

  • Vedoucí: Lenka Malušová
  • E-mail: dzp@uhradiste.charita.cz
  • Telefon: 572 555 784, 602 781 582                                              

DOMÁCÍ HOSPIC ANTONÍNEK                                                                                                                     

Domácí hospic Antonínek pečuje o nemocné jejichž choroba je v závěrečném stádiu, kdy je ukončena její aktivní léčba. Za nemocným, který chce strávit zbytek svého života doma a za jeho blízkými, kteří se na péči podílejí, jezdíme do jejich domácnosti. Nabízíme péči zkušených a vnímavých lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, duchovní i psychologickou podporu, úlevu od nepříjemných příznaků, které mohou doprovázet nevyléčitelné onemocnění (především léčbu bolesti). Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

Službu poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistent je pro potřebného člověka prodlouženou pravou rukou. Pomáhá klientovi s tím, co nezvládne sám, ať už se jedná o vlastní sebeobsluhu, hygienu, stravu, aktivní trávení času nebo doprovody k lékaři, do školy, na úřady, na výlety apod.

DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Naším posláním je poskytovat kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA SV. HEDVIKY

Posláním terénní odlehčovací služby svaté Hedviky je poskytování podpory a pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Cílem Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomocí zapůjčené pomůcky podpořit soběstačnost seniorů, osob se zdravotním postižení a po úrazech, ale také pečujícím usnadnit jejich péči.