KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE

                         

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

                                                                                                                                                                          DZHP

Domácí zdravotní a hospicová péče je odborná zdravotní péče poskytována ve vlastním sociálním prostředí klienta. Je prováděna na základě doporučení jeho ošetřujícího lékaře nebo lékaře z nemocničního zařízení. Péči poskytují vysoce kvalifikované zdravotní sestry. Provádějí tyto zdravotní úkony: odběry krve a jiného biologického materiálu, podávání léků, inzulínů, injekcí, aplikace infůzní terapie, provádění rehabilitace, ošetření defektů a stomií různého typu a další odborné úkony dle ordinace lékaře. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

                                                        

DOMÁCÍ HOSPIC ANTONÍNEK                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  antoninek_logo

Domácí hospic Antonínek pečuje o nemocné jejichž choroba je v závěrečném stádiu, kdy je ukončena její aktivní léčba. Za nemocným, který chce strávit zbytek svého života doma a za jeho blízkými, kteří se na péči podílejí, jezdíme do jejich domácnosti.

Nabízíme péči zkušených a vnímavých lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, duchovní i psychologickou podporu, úlevu od nepříjemných příznaků, které mohou doprovázet nevyléčitelné onemocnění (především léčbu bolesti).

Službu poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

 Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

  • Vedoucí projektu: Bc. Radek Nohál
  • Telefon: 731 680 347
  • E-mail: antoninek@uhradiste.charita.cz

CENTRUM OSOBNÍ ASISTENCE

                                                                                                                                                                     COA

Osobní asistent je pro potřebného člověka prodlouženou pravou rukou. Pomáhá klientovi s tím, co nezvládne sám, ať už se jedná o vlastní sebeobsluhu, hygienu, stravu, aktivní trávení času nebo doprovody k lékaři, do školy, na úřady, na výlety apod.

  • E-mail: magdalena.kanovska@uhradiste.charita.cz
  • Pověřená vedením: Bc. Magdalena Kaňovská
  • Telefon: 734 644 225

DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

                                                                                                                                                                     DPS

Naším posláním je poskytovat kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA SV. HEDVIKY

                                                                                                                                                                        logo tos menší

Posláním terénní odlehčovací služby svaté Hedviky je poskytování podpory a pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

                                                                                                                                                                               pujcovna kompenzacnich pomucek                                                                  

Cílem Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomocí zapůjčené pomůcky podpořit soběstačnost seniorů, osob se zdravotním postižení a po úrazech, ale také pečujícím usnadnit jejich péči.    

  • Vedoucí zařízení: Blanka Zámečníková
  • E-mail: blanka.zamecnikova@uhradiste.charita.cz
  • Telefon: 572 540 723, 731 619 642