Domov pokojného stáří Boršice

                         

                          NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE – PODMÍNKY OD 8.2.2021

Návštěvní doba je stanovena 3 dny v týdnu = středa, sobota, neděle od 13,00 do 17,00 hodin pouze pro předem nahlášené návštěvy, které jsou povinny se nahlásit dopředu na tel. 602 381 821. Jinak nebude návštěva umožněna. Návštěva musí mít nos i ústa zakryta respirátorem FFP2 po celou dobu návštěvy, pouze rouška je nedostačující.

- Návštěva bude umožněna v případě, že se osoba podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;

- Každá předem objednaná návštěva zazvoní dole u vchodu venku a vyčká příchodu pracovníka, nevstupuje do budovy, nos a ústa bude mít zakryta respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu

- Každá návštěva má možnost si přinést potvrzení o svém negativním testu na covid-19 – nesmí být starší 48 hodin – po předložení potvrzení je návštěva umožněna

- Každá návštěva má možnost se nechat otestovat v našem zařízení – o této skutečnosti musíme být předem informováni – test se provádí výtěrem z nosohltanu a výsledek je do 15 minut – pokud je výsledek negativní – je návštěva umožněna – návštěva vyplní čestné prohlášení o souhlasu s provedením testu

- U návštěvníků, kteří již prodělali covid-19, a od pozitivního testu neuplynulo 90 dní, se nemusí prokazovat negativním testem, musí mít u sebe však potvrzení od lékaře, že od jejich pozitivního testu neuplynulo 90 dní – po předložení potvrzení bude návštěva umožněna

Borsice_logo

Kontakt

 • Adresa: Stoprounská 274, 687 09 Boršice    
 • Telefon vedoucí: 572 501 130,602 381 821
 • Telefon zdravotní sestry:572 501 609, 606 766 207
 • E-mail: domov.borsice@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Julie Chovancová

 

Provozní doba

 • Konzultační hodiny:  PO – PÁ 7:00 - 15:30 hod

 

Informace o službě

 • Kapacita: 31
 • Forma služby: pobytová
 • Vznik střediska: 2005
 • Registrační číslo: 9608438
 • Bezbariérovost: ano


Poslání

Posláním Domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.

Cílová skupina

Mladší a starší senioři (65 let a více), kteří jsou v nepříznivé sociální situaci díky svému věku, osamělosti, ztrátě soběstačnosti, nemoci, zdravotnímu postižení a nejsou schopni si sami zajistit a uspokojit své životní potřeby.

Cíle služby

Vytvořit domov lidem, kteří již nemohou nebo nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a poskytnout klidné bydlení v malém společenství vrstevníků. Dále zajistit naplňování jejich individuálních potřeb, pomoci při zvyšování soběstačnosti a samostatnosti, podporovat aktivity, zájmy a schopnosti jednotlivých uživatelů služby.

Dlouhodobé cíle služby do roku 2020

 1. Vymalovat společné prostory domova a zkrášlit společenské prostory novými prvky tak, aby prostory co nejvíce připomínali domácí prostředí – termín září 2020 – zodpovídá vedoucí – kontrola v zápise z porady
 2. Nakoupení nových matrací pro uživatele a zvýšení komfortu pro uživatele služby– termín do prosince 2019 – zodpovídá vedoucí – kontrola přes dodací list a fakturu


Základní činnosti služby

Kapacita domova je 31 lůžek. V Domově je 15 jednolůžkových pokojů, 5 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje. Každý jednolůžkový pokoj má své vlastní sociální zařízení. Domov pokojného stáří má bezbariérový přístup, výtah a kapli, kde se koná každý den mše svatá. Struktura a rozsah základních činností se řídí zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, §49 Domovy pro seniory.

Podrobnější informace naleznete na webu www.uhradiste.charita.cz

 • V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
 • Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podmínky pro přijetí

K přijetí je potřeba podat písemnou žádost, splnit kritéria cílové skupiny a zdravotní stav, který nevyžaduje trvalý dohled lékaře, dále pak využívat sociální službu dle zákona č.108/2006 Sb.

Žádost a ceník služby si mohou zájemci vyzvednout osobně v Domově pokojného stáří nebo stáhnout na webových stránkách www.uhradiste.charita.cz

Dokumenty ke stažení

 • Žádost o umístnění do Domova pokojného stáří zde.
 • Ceník služeb Domova pokojného stáří Boršice zde.
 • Leták ke stažení
 • Souhlas GDPR zde.

        

Provoz Domova pokojného stáří Boršice a Odlehčovací služby je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

Domov pokojného stáří Boršice je zapojena jako partner  do projektu "Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice"

Výsledky projektu za 12 měsíců trvání projektu zde.

 

zlk_mpsv_uh