Chráněné bydlení Ulita

Důležité upozornění! Od 10.3. 2020 je z důvodu rizika šíření nákazy COVID-19 zákaz návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nařízení je platné do odvolání!

  "Ulitou vyjadřujeme pevnost našeho odhodlání, její spirála nám ukazuje cestu k běžnému životu.“

ulita

 

Kontakt

 • Adresa:Velehradská třída 246, 686 01 Uherské Hradiště
 • Telefon: 604 222 171 (vedoucí), 730 580 107 (asistenti)
 • E-mail: chb@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Lenka Kaňovská

 

Provozní doba

 • Konzultační hodiny: nepřetržitý provoz
 • Jednání se zájemci: pondělí – pátek: 8:00 – 15:00

 

Informace o zařízení

 • Kapacita: 12 lůžek
 • Forma služby: pobytová
 • Vznik střediska: 1. 9. 2014
 • Registrační číslo: 8783734

Bezbariérovost: jsme bezbariérové zařízení

Pracovní tým: 1 vedoucí - sociální pracovník, 1 sociální pracovník- zástupce vedoucí, 4 asistenti,(+ 2 zastupující asistenti)

                                                                      

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Ulita je vytvářet prostor k získání a upevňování schopností a dovedností umožňujících začlenění do společnosti dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou za individuálně stanovené míry podpory osobního asistenta schopni částečně samostatného života.

Cílová skupina (komu pomáháme)

 • Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středním postižením, osoby se získaným poškozením mozku)
 • Osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s mentálním a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zrakovým postižením)

Věková struktura uživatelů služeb:

 • Mladí dospělí (18 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)


Principy služby

 • individualizace – respektujeme individuální potřeby uživatelů
 • partnerský přístup - přistupujeme k uživatelů, na základě rovnocenného postavení bez jakékoliv diskriminace
 • respekt – úcta k lidské důstojnosti a soukromí uživatele
 • flexibilita – službu přizpůsobujeme potřebám uživatele
 • poskytnutí míry podpory, kterou si uživatel sám stanoví – podporujeme svobodné rozhodování, samostatnost a nezávislost uživatelů
 • posilování sociálního začleňování – vedeme uživatele k aktivnímu trávení volného času, snažíme společně s uživatelem najít způsob spolupráce, společné existence a komunikace s obecní komunitou

Cíle služby


Na základě zájmu uživatele a individuálně stanovené míry podpory asistenta vytvářet podmínky zajišťující uživateli domov, v němž může rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti vedoucí ke zvyšování, upevnění a udržení své soběstačnosti a samostatnosti v maximální možné míře.


Popis služby


Chráněné bydlení je umístěno v bezbariérovém třípodlažním bytovém domě běžné zástavby v blízkosti centra města Uherské Hradiště. Služba je situována do druhého a třetího podlaží budovy. Uživatelé služby obývají 12 jednolůžkových pokojů (ve druhém podlaží 6 a ve třetím 6 pokojů) s vlastním sociálním zařízením (WC, umyvadlo, sprchový kout). V každém poschodí je jeden pokoj určen pro osobu pohybující se na invalidním vozíku. Pro uživatele v patře je společná vždy jedna kuchyňka s jídelním koutem. Ve druhém podlaží využívají obyvatelé místnost určenou pro praní a sušení prádla.

 

Nabídka poskytovaných služeb


1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

2. poskytnutí ubytování

3. pomoc při zajištění chodu domácnosti

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

7. sociálně terapeutické činnosti

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Kritéria pro přijetí

 • muži i ženy
 • starší než 18 až 64 let
 • vyjádření lékaře
 • schopnost kolektivního soužití
 • ochota spolupracovat na vytváření a naplňování individuálního plánu
 • nacházející se v nepříznivé sociální situaci – vlivem snížené soběstačnosti potřeba podpory alespoň ve dvou oblastech svého života (tzn. využití alespoň 2 základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), jenž jsou spjaty např. s péčí o vlastní osobu, o domácnost, o svá vlastní práva apod.
 • zájem o aktivní využití sociální služby

Důvody k odmítnutí zájemce poskytovatelem: (dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tzn.: zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
 • neposkytuje-li sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Dokumenty ke stažení

 • Žádost o poskytnutí služby zde.
 • Ceník zde.
 • Seznam osobních věcí zde.
 • Domácí řád zde.
 • Informace pro příchozí uživatele zde.

Nevíte, jak to vypadá v chráněném bydlení a co těm krásných prostorám předcházelo? Nevadí, máme pro Vás pětiminutový film o tom, jak se chráněné bydlení měnilo v čase, klikněte na odkaz zde.

1. reportáž 10/2014 TV Slovácko v Chráněném bydlení ulita

Vánoční svátky v Ulitě - reportáž

A tak jsme oslavily 3 roky!

Tak si tady žijeme - reportáž

 

 

zlk_mpsv_uh