Chráněné bydlení Ulita

 "Ulitou vyjadřujeme pevnost našeho odhodlání, její spirála nám ukazuje cestu k běžnému životu.“

ulita

Kontakt

 • Adresa:Velehradská třída 246, 686 01 Uherské Hradiště
 • Telefon: 604 222 171 (vedoucí),
 • 732 539 834 (sociální pracovník),
 • 730 580 107 (asistenti)
 • E-mail: chb@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Lenka Kaňovská, Dis.

Provozní doba

 • Konzultační hodiny: nepřetržitý provoz
 • Jednání se zájemci: pondělí – pátek: 8:00 – 15:00

Informace o zařízení

 • Kapacita: 15 lůžek
 • Forma služby: pobytová
 • Vznik střediska: 1. 9. 2014
 • Registrační číslo: 8783734

Bezbariérovost: jsme bezbariérové zařízení

Pracovní tým: 1 vedoucí - sociální pracovník, 1 sociální pracovník- zástupce vedoucí, 4 asistenti,(+ 2 zastupující asistenti)

Poslání

 • Posláním chráněného bydlení Ulita je podporovat lidi v určité etapě jejich života v začlenění do společnosti prostřednictvím nalézání a nastavení míry podpory, kterou člověk potřebuje, sám si ji určí, aby mohl žít svůj život podle svých představ maximálně možným běžným způsobem.

Cílová skupina (komu pomáháme)

Okruh osob, kterým je služba určena:

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středním mentálním postižením, osoby se získaným poškozením mozku)
 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s mentálním a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zrakovým postižením) 

Věková struktura uživatelů služeb:

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Principy služby

 • individualizace – respektujeme individuální potřeby uživatelů
 • partnerský přístup - přistupujeme k uživatelů, na základě rovnocenného postavení bez jakékoliv diskriminace
 • respekt – úcta k lidské důstojnosti a soukromí uživatele
 • flexibilita – službu přizpůsobujeme potřebám uživatele
 • poskytnutí míry podpory, kterou si uživatel sám stanoví – podporujeme svobodné rozhodování, samostatnost a nezávislost uživatelů
 • posilování sociálního začleňování – vedeme uživatele k aktivnímu trávení volného času, snažíme společně s uživatelem najít způsob spolupráce, společné existence a komunikace s obecní komunitou

Cíle služby

Na základě zájmu uživatele a individuálně stanovené míry podpory asistenta vytvářet podmínky zajišťující uživateli domov, v němž může rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti vedoucí ke zvyšování, upevnění a udržení své soběstačnosti a samostatnosti v maximální možné míře.


Popis služby

 • Chráněné bydlení Ulita je provozováno Charitou Uherské Hradiště a poskytováno na dvou adresách:  

  • Velehradská třída 246, 686 01 Uherské Hradiště, 
  • Rybářská č. p. 30, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště. 

   

  Na adrese Velehradská třída 246 je poskytováno chráněné bydlení komunitního typu, a to v bezbariérovém třípodlažním bytovém domě běžné zástavby v blízkosti centra města Uherské Hradiště.  Služba je situována do druhého a třetího podlaží budovy.  

  V přízemí se nachází dvě větší místnosti určené pro setkávání více osob a kuchyň. Je zde umístěno zázemí sociální služby Denní centrum sv. Ludmily (šatny, sklad, WC) sídlící ve vedlejší budově. Přízemí budovy též slouží jakožto detašované pracoviště sociální služby Terapeutická dílna Klíček.  

  Uživatelé služby obývají 12 jednolůžkových pokojů (ve druhém podlaží 6 a ve třetím 6 pokojů) s vlastní koupelnou (WC, umyvadlo, sprchový kout). V každém poschodí je jeden pokoj určen pro osobu pohybující se na invalidním vozíku.  

  Pro uživatele v patře je společná vždy jedna kuchyňka s jídelním koutem.  

  Ve druhém podlaží využívají obyvatelé místnost určenou pro praní a sušení prádla, ve třetím je umístěno zázemí pro personál.  

  Budova je majetkem Charity Uherské Hradiště. 

  Všechna podlaží budovy jsou propojena výtahem, společné prostory chráněného bydlení jsou bezbariérové. 

  Na adrese  Rybářská č. p. 30, Rybárny je sociální služba chráněného bydlení poskytována v bytě o velikosti 3 + 1, který je umístěn ve druhém podlaží třípodlažního bytového domu s podkrovím běžné zástavby poblíž centra města Uherské Hradiště. Pěší chůzí je vzdáleno od budovy Velehradská třída 246 přibližně 7 minut, kde je umístěno zázemí pro personál služby.  

  V bytě se nachází tři jednolůžkové pokoje, místnosti mezi sebou nejsou průchozí, soukromí je zajištěno. Jednotlivé pokoje si uživatelé mohou zcela vybavit vlastním nábytkem. Pokud nechtějí tuto variantu využít, zajistí poskytovatel služby základní vybavení pokoje (postel, stůl, židle, skříň). Společná kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou se spotřebiči (lednice, mikrovlnná trouba, sporák s troubou, myčka nádobí) a jídelním stolem a židlemi. V bytě je k dispozici koupelna vybavená umyvadlem a vanou (je zde též umístěna pračka) a zvlášť situované WC.  

  Uživatelé služby mohou po dohodě s majitel bytového domu využívat také další prostory – společný dvůr a sklepní prostor. K bytu též náleží právo využívat jedno parkovací stání. 

  Budova není majetkem Charity Uherské Hradiště, s majitelem bytu má uzavřenou nájemní smlouvu. 

  Dům není bezbariérový. 

  Nabídka poskytovaných služeb

1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

2. poskytnutí ubytování

3. pomoc při zajištění chodu domácnosti

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

7. sociálně terapeutické činnosti

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kritéria pro přijetí

 • muži i ženy
 • starší než 19 až 64 let
 • vyjádření lékaře
 • schopnost kolektivního soužití
 • ochota spolupracovat na vytváření a naplňování individuálního plánu
 • nacházející se v nepříznivé sociální situaci – vlivem snížené soběstačnosti potřeba podpory alespoň ve dvou oblastech svého života (tzn. využití alespoň 2 základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), jenž jsou spjaty např. s péčí o vlastní osobu, o domácnost, o svá vlastní práva apod.
 • zájem o aktivní využití sociální služby

Důvody k odmítnutí zájemce poskytovatelem: (dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tzn.: zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
 • neposkytuje-li sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Dokumenty ke stažení

 • Žádost o poskytnutí služby zde.
 • Ceník zde
 • Seznam osobních věcí zde.
 • Domácí řád zde
 • Informace pro příchozí uživatele zde

Nevíte, jak to vypadá v chráněném bydlení a co těm krásných prostorám předcházelo? Nevadí, máme pro Vás pětiminutový film o tom, jak se chráněné bydlení měnilo v čase, klikněte na odkaz zde.

1. reportáž 10/2014 TV Slovácko v Chráněném bydlení ulita

Vánoční svátky v Ulitě - reportáž

A tak jsme oslavily 3 roky!

Tak si tady žijeme - reportáž

Chráněné bydlení Ulita je po dobu 1/2019 – 12/2021 partnerem projektu PINOAK (Podpora inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit). Více informací získáte zde: www.pinoak.cz https://www.facebook.com/pinoakcz

PIN OAK

zlk_mpsv_uh_novy