Centrum duševního zdraví

OPZ1

mzcr

Na projekt CDZ Uherské Hradiště je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu.strom

Projekt CDZ byl v období od 2. 11. 2020 do 31. 12. 2020 spolufinancován Zlínským krajem.

Logo Zlínského kraje nové Uherský Brod

Projekt CDZ byl pro období 1.1.2021-31.12.2021 podpořen z finančního rozpočtu města Uherský Brod.

Pomáháme lidem se zkušeností s vážným duševním onemocněním posilováním a rozvíjením jejich schopností a dovedností předcházet zhoršení obtíží a (dlouhodobé) hospitalizaci, s cílem maximálního společenského začlenění a klinického i sociálního zotavení.

Kontakt:

 • Adresa:  Atrium, Masarykovo nám. 157/158, Uherské Hradiště
 • Koordinátorka: Ing. Iveta Schlatter Krystýnková
 • Kontaktní ambulantní číslo: 731 687 491
 • E-mail: cdz@uhradiste.charita.cz

Provozní doba
Po. - Pá: 7.00 - 15.30

Centra duševního zdraví (CDZ) jsou jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je přesun těžiště péče o osoby s duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí.

Smyslem center duševního zdraví je zapojit lidi s problémy s duševním zdravím znovu do společnosti a umožňovat jim žít dál svůj život mezi svými příbuznými a přáteli s adekvátní podporou terénních i ambulantních služeb.

 • CDZ je nová forma služby pro osoby s duševním onemocněním, která poskytuje podporu zároveň ve zdravotní tak i sociální oblasti.
 • Je určena pro osoby trpící psychickým onemocněním, které je omezuje ve fungování v  běžném životě. Je potřeba mít doporučení psychiatra.
 • Naše péče je zaměřena na podporu všech složek klientova života.
 • Služba má formu terénní - v přirozeném prostředí pro klienta, u něj doma, v rodině nebo v komunitě, ale také  ambulantní - v prostoru  CDZ.


  Cíle
 • Předcházet zhoršení zdravotního stavu s nutností hospitalizace 
 • Zvládání krizových situací a podpora při zvládání každodenního života 
 • Podpora v kontaktu s úřady 
 • Orientace ve finanční situaci klienta 
 • Nedílnou součástí služby je podpora rodiny nemocného, zprostředkování informací o nemoci, pomoc v konkrétních problémech, které nemoc člena rodiny přináší.

  Základním principem služby je individuální přístup ke klientovi

  Péče je pro klienty hrazena ze zdravotního pojištění.

  Pokud vás informace zaujaly, jste psychicky nemocný/á Vy sám/sama  nebo Váš příbuzný či blízký, kontaktujte nás.

 

UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv