Středisko humanitární pomoci

 

logo Humanitárního skladu

Kontakt

 • Telefonní kontakt: 572 555 783
 • E-mail: info@uhradiste.charita.cz
 • Adresa:  Rostislavova ul. 488, 686 01 Uherské Hradiště

OTEVÍRACÍ DOBA HUMANITÁRNÍHO SKLADU

Vždy první pondělí v měsíci od 14:00 do 17:00

Sklad přijímá lůžkoviny, přikrývky, ručníky, utěrky, zachovalé látky a kvalitní kuchyňské nádobí hrnky, skleničky, talíře, příbory, hrnce atd.). Čisté oblečení. Vše je možné přinést do Humanitárního skladu na Rostislavově ulici v Uherském Hradišti, vždy první pondělí v měsíci. Za vaši pomoc předem děkujeme.

Středisko humanitární pomoci zajišťuje, případně zprostředkovává, pomoc lidem v České republice i v zahraničí, kteří se ocitli v sociální nouzi nebo jiné krizové situaci. Tyto situace mohou být způsobeny živelnou pohromou, ztrátou zaměstnání, nezodpovědným přístupem k plnění základních povinností (např. k rodině nebo sám k sobě), mentální neschopností začlenit se do běžné společnosti aj. Zároveň ale usilujeme o to, aby naší dobré vůle a štědrosti dárců nebylo v rámci pomoci zneužíváno.

Středisko humanitární pomoci a sbírková činnost je rozdělena na

1.    Přímou pomoc lidem v nouzi v ČR i v zahraničí
2.    Humanitární sklad
3.    Terénní sociální práci v krizových situacích
4.    Organizování Tříkrálové sbírky v uherskohradišťském regionu
5.    Organizování dalších sbírek a benefičních akcí

Přímá pomoc v ČR

Na základě žádosti zájemců o přímou pomoc jsou prováděna sociální šetření v bydlišti žadatele. Je zjišťován skutečný rozsah potřebné pomoci, jsou posuzovány okolnosti, které byly příčinou vzniku nepříznivé situace a rovněž je posuzováno, zda poskytnutí přímé pomoci bude mít pozitivní dlouhodobější dopad na řešení situace a zda má žadatel snahu svou situaci řešit nejen přímou pomocí. Na základě takto získaných poznatků je pak rozhodnuto o poskytnutí pomoci. Poskytnutí může být v několika formách – např. přímá úhrada dlužných částek (energie, školné, nájemné aj.) nebo zakoupení potřebného vybavení.

Přímá pomoc v zahraničí

Ze získaných přímých informací zasíláme materiální a finanční pomoc do rumunského Banátu (léky, obuv, potraviny, budování studní, koupelen…), Černotisova, Vinogradova, Mukačeva, Terestva, Chrustu, Užhorodu (ošecení, přikrývky, hračky, postýlky, šicí stroje, domácí potřeby…) a do Afriky a Indie ručně pletené obinadla pro malomocné.

Činnost Humanitárního skladu v roce 2018

Projekt Potravinová sbírka je stálý

Jejím cílem je rychlá a účinná pomoc lidem trpících hladem, kteří z vážných důvodů nemohou zajistit sobě nebo svým bližním stravu. V Uherském Hradišti jsou potravinové koše v prodejně ENAPO,  ulice Sadová a v Hradišťance,  Protzkarova ulice. Ve Starém Městě  v prodejně potravin Kouřimová, ulice  Slavomírova.

Bazárky a jiné akce 

Jen tak - pro radost  v Buchlovicích, Jalubí, ve střediscích naší charity, ve Slováckém divadle, obohatí příjemce i dárce  Přebytek putuje do nemocnice, charitní domovy, domy s pečovatelskou službou, uživatelům humanitárního skladu a charitní střediska.  Finanční dary slouží k nákupu zdravotních pomůcek nebo příspěvek na expedici.

Sbírka ručně pletených obinadel

Z bílé, 100% bavlněné příze je sice ukončena, ale obvazy stále přichází z mnoha koutů republiky. Z  úcty k práci pletařek hledáme odbytiště, kde dokáží zodpovědně nakládat se zdravotnickým materiálem, který je vyroben s láskou, obětavostí a finančními nároky. V roce 2016 jsme poprvé neexpedovali sami, ale požádali jsme o spolupráci Sdružení Omega.  Nabalily a předaly jsme k expedici 1600 ks obinadel.

Ručně pletené ponožky

Ze zbytků vln, kde každé očko je prodchnuto péčí a starostí o druhé, přijímáme od jednotlivců, ale také z různých spolků a sdružení. Potřebným je předáváme dle požadavků.

Textil

Přijímáme do skladu  v Uherském Hradišti, ulice Rostislavova 488, vždy první pondělí v měsíci od 14 do 17 hod.. Využijeme nejen oblečení, lůžkoviny, koupelnový a kuchyňský textil, ale i drobné vybavení domácnosti, bílou elektrotechniku. Podmínkou je funkčnost  a nejlépe stáří daru do pěti let. Sběrné kontejnery  nejsou propojeny s naší charitou a slouží pouze k výdělečným komerčním účelům vlastníků.


Podpořené osoby v roce 2018

76 mužů, 52 žen a 57 rodin s dětmi.


 • Arcidiecézní charita Olomouc , dar  misiím, sirotčinci na Ukrajinu - berle, ponožky, různé
 • Pomoc bez hranic, z.s , pro komunitní centrum KRASR Hnůšť - různé
 • Řádové sestry v Kroměříži - dar ponožky a různé
 • Nemocnice v Uherském Hradišti - ošacení pro propuštěné (bezdomovce) z léčby
 • Policie ČR - ošacení pro bezdomovce
 • Maltézští rytíři Uh. Hradiště - ošacení, různé
 • Dobrovolníci pro Srbsko(migranti) ošacení
 • Přerov , písemná žádost ošacení
 • "Cesťáci"(osoby z ČR, SR) - ošacení, ptraviny
 • Sociální odbor města UH, UB - různé
 • Mimořádná pomoc po vyhoření,drobné vybavení domácnosti  

Naše vnitrostředisková kooperace 

ABC       ošacení, povlečení ponožky, nádobí                           

ADV       ošacení, povlečení, ručníky, nádobí
COA       pletací příze, paratelné oděv
CSS       různé
OP         ošacení
DPS       ošacení, různé
DZP       ponožky, ošacení
ULITA     ošacení 
CHD      dětské ošacení pro obchůde

 

 

Neupotřebitelné ošacení a různé  v počtu 421 pytlů odvezla Diakonie Broumov.

 

Podporují nás

UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv