Přeprava osob se zdravotním handicapem


  • Tel.: 572 555 783
  • poniv715/715uhradiste.charita.cz
 
Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Máčala Václav - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, možnost dopravy osob se sníženou mobilitou Fakultativní služby: NE

Našim posláním je zprostředkovat převoz lidem se zdravotním postižením z místa na místo, a také podporu a soběstačnost při začleňování se do společnosti.

 Našim cílem je prostřednictvím bezbariérových vozidel zajistit lidem se zdravotním postižením možnost "pohybu". Dopravu mohou využít jednotlivci, ale i skupiny a různé organizace.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Máčala Václav - vedoucí zařízení Vaněk Roman - řidič