Adresář

Terapeutická dílna Klíček

Tel.: 731 680 539
Františkánská 332, Uherské Hradiště, 686 01
Vedoucí služby: Bc. Jitka Bittnerová - vedoucí zařízení, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Jitka Bittnerová - vedoucí zařízení, sociální pracovnice