Domácí pečovatelská služba


  • Tel.: 572 552 835
  • renata.chudikova433/433uhradiste.charita.cz
 
Náměstí Míru 464, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Chudíková Renata, Bc. - vedoucí zařízení,sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Přeprava uživatele charitním autem
Relaxační masáž záda + šíje
Relaxační masáž šíje
Pedikúra
Dohled

 

Posláním Domácí pečovatelské služby je poskytovat kvalitní pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb osob v jejich domácnostech, v domech s pečovatelskou službou a domech s chráněnými byty na území uherskohradišťského regionu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Frija Silvie - pracovnice v sociálních službách Gajdošová Dagmar - pracovnice v sociálních službách Havlíková Helena, Bc. - pracovnice v sociálních službách Jankových Taťána - pracovnice v sociálních službách Kutálková Kateřina - pracovnice v sociálních službách Lapčíková Magdaléna - pracovnice v sociálních službách Mikésková Kateřina - pracovnice v sociálních službách Bc Pištěková Jaroslava - sociální pracovnice Pomykalová Marie - pracovnice v sociálních službách Procházková Jarmila - pracovnice v sociálních službách Večeřová Lenka - pracovnice v sociálních službách Bobková Veronika - pracovnice v sociálních službách Bučková Pavlína - pracovník v sociálních službách Burešová Ivana - pracovnice v sociálních službách Čagánková Marie - pracovník v sociálních službách Čechová Romana - pracovnice v sociálních službách Čevelíčková Jana - pracovník v sociálních službách Čevorová Ludmila - pracovník v sociálních službách Dřínková Zdeňka - pracovník v sociálních službách Dvouletá Petra - pracovník v sociálních službách Fusková Hana - pracovnice v sociálních službách Glaeser Adéla - pracovnice v sociálních službách Hanáčková Zdeňka - pracovnice v sociálních službách Hanáková Erika - pracovník v sociálních službách Hanusová Hana - pracovník v sociálních službách Hlavačková Helena - pracovník v sociálních službách Huňková Anna - pracovník v sociálních službách Chudíková Renata, Bc. - vedoucí zařízení,sociální pracovník Kadlčíková Irena - pracovník v sociálních službách Knotová Anna - pracovník v sociálních službách Koňaříková Adéla - pracovník v sociálních službách Kuželová Alena - administrativní pracovník Loutocká Marie - pracovník v sociálních službách Ludvíková Edita, Bc. - zástupce vedoucí, sociální pracovnice Mazůrková Jana - pracovnice v sociálních službách Mesarošová Erika - pracovnice v sociálních službách Pešková Eva - pracovník v sociálních službách Pijáčková Marie - pracovnice v sociálních službách Polášková Andrea - pracovník v sociálních službách Pondělková Irena - pracovnice v sociálních službách Pšurná Marie - pracovník v sociálních službách Slabý Milan - pracovník v sociálních službách Sluková Edita - pracovník v sociálních službách Strejčková Jana - pracovnice v sociálních službách Stalčíková Michaela - pracovnice v sociálních službách Tauferová Lenka - pracovník v sociálních službách Tichá Sylva - pracovník v sociálních službách Valová Taťána - pracovník v sociálních službách Vašíčková Martina, Mgr. - sociální pracovnice Voglová Jitka - pracovník v sociálních službách