Denní centrum sv. Ludmily


  • Tel.: 572 540 592, 734 510 397
  • dcludmily362/362uhradiste.charita.cz
 
Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Ševčíková Lenka, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

 

 

Popis:

Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti nabízí dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování do běžného života. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Dohnalová Jana - pracovník sociálních služeb Lukáčová Martina, Bc. - pracovník sociálních služeb Matějková Hana, Dis. - pracovník sociálních služeb Pecháčková Yvona - pracovník sociálních služeb Ševčíková Lenka, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník