Lukáčová Martina, Bc.

  • pracovník sociálních služeb

Organizace:


Seznam zařízení:

Denní centrum sv. Ludmily - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Denní centrum sv. Ludmily - pracovník sociálních služeb