Bc Bittnerová Jitka, Bc.

  • vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Organizace:


Seznam zařízení:

Terapeutická dílna Klíček - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Seznam služeb:

Terapeutická dílna Klíček - vedoucí zařízení, sociální pracovnice