Středisko pro farnosti a dobrovolnictví

Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Ondráčková Marie, Ing. - vedoucí zařízení
  • Tel.: 734 891 477
 

 "Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétních služeb. "Mons. Jan Graubner

Charita Uherské Hradiště

Seznam lidí:

Ondráčková Marie, Ing. - vedoucí zařízení

Seznam služeb: