Středisko pro farnosti a dobrovolnictví

Velehradská třída 181, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Reichsfeld Hana, Mgr. - vedoucí, koordinátor Tříkrálové sbírky
  • Tel.: 731 697 236
 

 "Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétních služeb. "Mons. Jan Graubner

Oblastní charita Uherské Hradiště

Seznam lidí:

Reichsfeld Hana, Mgr. - vedoucí, koordinátor Tříkrálové sbírky Ondráčková Marie, Ing. - SFD asistent

Seznam služeb: