Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko

Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01 Kanovnická 18, České Budějovice Vedoucí zařízení: Mgr. Bc. Petra Kámenová - vedoucí projektu

Seznam lidí:

Tat'jana Anatoljevna Šeráková - asistentka projektu Mgr. Bc. Petra Kámenová - vedoucí projektu

Seznam služeb: