Podolí hlásí rovněž rekord!

Podolí hlásí rovněž rekord!

V Podolí se vybralo 25 688,-Kč!

Počítání Tříkrálové sbírky začalo!

Počítání Tříkrálové sbírky začalo!

Dnes v časných ranních hodinách bylo zahájeno počítání Tříkrálové sbírky.

Tři králové se vydali na cestu

Tři králové se vydali na cestu

Tradiční tříkrálová sbírka byla zahájena dne 6. ledna 2017.  Sbírka je určena pro ty, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Právě těmto lidem Charita ČR společně s lokálními charitami pomáhá. Na Uherskohradišťsku se koleduje ve dnech 6. 1. 2016 až 13. 1. 2017.

Hračky putují na Ukrajinu

Hračky putují na Ukrajinu

 Sbírka hraček se uskutečnila ve firmě Fonergy v Uherském Hradišti od 5. do 16. prosince.

Vykoledované peníze pomohou lidem v nouzi

Vykoledované peníze pomohou lidem v nouzi

Arcidiecéze olomoucká - Šířit zvěst o narození Krista, ale také šířit radost a pomáhat těm, kteří to potřebují. To je posláním Tří králů. Od 2. do 15. ledna vyrazí do ulic Arcidiecéze olomoucké více než 18 400 koledníků. Za peníze, které jim lidé přispějí, Charita pomůže lidem v nouzi. Například v Zábřehu poslouží handicapovaným lidem a seniorům speciálně upravený přepravný automobil, vyškovská Charita zase zrekonstruuje faru v Topolanech pro fungování sociální služby, v otrokovickém Domově pro seniory přibydou automatické dveře a v působištích všech Charit bude poskytnuta přímá pomoc lidem v tíživé sociální situaci...

Žehnání koledníkům 2017

Žehnání koledníkům 2017

Ve vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie požehnal tříkrálovým koledníkům při mši svaté olomoucký arcibiskup Jan Graubner a popřál jim, aby ve svém poslání rozdávali radost do domovů, které navštíví ve svém regionu.

Vánoční koncerty – kulturní zážitek i pomoc potřebným

Vánoční koncerty – kulturní zážitek i pomoc potřebným

Po dva sváteční dny zněla kostelem sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti nádherná hudba.

My tři králové jdeme k vám...

My tři králové jdeme k vám...

Tradiční tříkrálová sbírka odstartuje

6. ledna 2017.

Beseda o dobrovolnictví

Beseda o dobrovolnictví

Během posledních předvánočních hodin měli studenti gymnázia v Uherském Hradišti možnost dozvědět se, jaké je to být dobrovolníkem.

Přednáška o Nepálu v Denním centru sv. Ludmily

Přednáška o Nepálu v Denním centru sv. Ludmily

Zajímavou přednášku o Nepálu a největší hoře světa Mount Everest měli uživatelé DCL.