Tříkrálová sbírka

Koordinátorky sbírky: Ing. Marie Ondráčková, Jitka Raclavská
Adresa: Velehradská třída 247
mobil: 734 891 477
email: marie.ondrackova@uhradiste.charita.cz, jitka.raclavska@uhradiste.charita.cz

 

Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci, bylo vedením Arcidiecézní charity Olomouc rozhodnuto, že se na počátku ledna 2021 tradiční Tříkrálové koledování neuskuteční. Je nám to velmi líto, ale odpovědnost za zdraví koledníků, organizátorů, dárců a dalších zúčastněných je pro nás prioritou a v žádném případě je a jejich rodiny nechceme vystavit zbytečnému riziku onemocnění.

Koledovat dům od domu osobně nebudeme, ale nechceme naše příznivce zcela připravit o zážitek z koledy. Snažíme připravit alternativní možnosti, prostřednictvím nichž koledníci přinesou koledu a požehnání online a obnoví nápisy nade dveřmi domů bez osobního setkání.

https://www.trikralovasbirka.cz/

https://www.acho.charita.cz/tks/trikralova-sbirka/ 

 Mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS na 87 777

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
 
Převodem na účet:  66008822/0800.
s variabilním symbolem:  77707031
 
 nebo velmi snadno QR platbou 
 
QR platba

 

V souvislosti s touto aktuální situací se velmi omlouváme za nesprávné informace o Tříkrálové koledě, které se k Vám v těchto dnech dostaly prostřednictvím letáků ve Vašich poštovních schránkách. Propagační materiály byly zadány do výroby a k distribuci v době, kdy nebylo možné předpokládat současný vývoj. 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku, kterou tradičně bývají tříkrálové cukříky. Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkovou akcí, ale za dobu svého trvání se vyprofilovala mezi ostatními obdobnými sbírkami a stala se tradicí, na niž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika v souladu se všemi legislativními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek a které jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou. K+M+B+  tato zkratka se vykládá jako iniciály tří králů - Kašpar, Melichar, Baltazar. Původní text zní Christus mansionem benedicat - Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, prostorem pro střetávání se. Provází ji různé doprovodné aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům, průvody, poděkování koledníkům, apod. 

Děkujeme, že pomáháte!