Za sebeobhájci přišla vedoucí občanské poradny
8. září 2022 Aktuality

Za sebeobhájci přišla vedoucí občanské poradny

Skupina Sebeobhájců Uherské Hradiště se ve středu 7. září setkala v Chráněném bydlení Ulita na Velehradské třídě, kde někteří členové žijí, s vedoucí Občanské poradny Charity Uherské Hradiště Lenkou Rokytovou.

„Paní vedoucí jsme si pozvali, protože jsme na ni měli spoustu dotazů, týkajících se možností získání různé finanční pomoci. Vše nám výborně vysvětlila,“ informuje člen skupiny uherskohradišťských sebeobhájců Tomáš Červený.
Na více než hodinovém setkání se sedm zúčastněných od odbornice například dozvědělo například podrobnosti o možnosti získání  příspěvku na péči, dávek na bydlení v podobě příspěvku na bydlení a dávek podpory v hmotné nouzi konkrétně doplatku na bydlení. „V další části setkání jsme se věnovali také tématu invalidního důchodu a omezení svépravnosti a opatrovnictví,“ uvedla Lenka Rokytová. „Potěšila nás vstřícnost paní Rokytové, která nám nabídla, že kdybychom měli v budoucnu zájem se něco nového dozvědět, ráda za námi znovu přijde. S jednotlivci je potom ochotná osobně řešit konkrétní problémy, které by mohly nastat,“ pochvaluje si spolupráci Tomáš Červený.
„Moc bych chtěla poděkovat paní Lence Rokytové za její skvělou přípravu a vstřícnost. Dokázala reagovat pohotově na všetečné dotazy sebeobhájců, kteří dychtí po informacích. Téma sociálních dávek je pro ně důležité a potřebovali si ujasnit některé podmínky, dozvěděli se také o fungování samotné občanské poradny. Podobná setkání jsou pro sebeobhájce velmi užitečná. Rozšíří si tak obzory a povědomí o záležitostech, které se jich týkají. Zároveň se dozví, kde mohou případně hledat pomoc, „ uvedla Lenka Kaňovská vedoucí chráněného bydlení a podporovatelka Sebeobhájců Uherské Hradiště. „Bylo to velmi milé setkání, do kterého se aktivně zapojili všichni zúčastnění svými dotazy, postřehy nebo osobní zkušeností,“ řekla vedoucí občanské poradny.
Příští týden za sebeobhájci do Uherského Hradiště přijede Romana Jakešová z Kanceláře Veřejného ochránce práv. Společně by měli hovořit o Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

Sebeobhájci Uherské Hradiště