Zástupci Charity nechyběli na Dni prevence v Základní škole Za Alejí Zobrazit fotogalerii
17. května 2022 Tiskové zprávy

Zástupci Charity nechyběli na Dni prevence v Základní škole Za Alejí

Na druhém stupni Základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti se dnes uskutečnil Den prevence. Mezi lektory zde měla vedle policistů a pedagogů silné zastoupení také Charita Uherské Hradiště.

Svou činnost představili pracovníci Centra duševního zdraví, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež TULIP a Centra osobní asistence. „Před covidem jsme pro žáky druhého stupně pořádali každým rokem týden prevence, kdy prošli školením několika lektorů. Na základě poznámek poté předávali získané poznatky formou přednášek dětem na nižším stupni. Letos je prevenci věnován pouze jeden den a výstupy školáci připraví na chodbách,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Marie Holčíková.
Kompletní činnost Charity Uherské Hradiště v kostce představila žákům sedmých ročníků Jarmila Vráblová z Centra osobní asistence. „Po školách už takto přednášíme šest až sedm let. Dnes je to naše první přednáška po covidu. Děti byly výborné. Měly zájem a ptaly se. Díky tomu, že mne na vozíčku doprovázel náš bývalý klient Tomáš Fila, zajímaly se hodně i o technické věci, které se dotýkají právě vozíčkářů,“ říká sociální pracovnice Jarmila Vráblová.
„Nejvíce mě zaujal příběh pana Tomáše, který žije od svého dětství na vozíčku. Je velkým příkladem, že i s výrazným hendikepem může člověk žít plnohodnotný život. Vystudoval gymnázium, vyšší odbornou školu a dnes má rodinu a podniká,“ prozrazuje třináctiletá Michaela Križanová. Její bratr Filip se při přednášce stále hlásil a měl spoustu dotazů. „Mě to prostě všechno moc zajímá, protože máme babičku, která má Alzheimera. Zatím nevyužíváme služby Charity, ale vím, jaké je to starat se doma o nemocného,“ připomíná Filip Križan.
„Naše středisko vzniklo při Charitě Uherské Hradiště teprve v roce 2019, takže jsme se do škol dostali kvůli pandemii nyní poprvé. Představili jsme naši službu, mluvili jsme o vzniku psychických nemocí i různých závislostech. Při své práci pozorujeme, jak se pandemie podepsala na psychice lidí. Setkáváme se s obrovským nárůstem depresí, úzkostí, sociálních fobií, propadem sebedůvěry a sebevědomí. Vše souvisí se ztrátou sociálních vazeb, k nimž došlo právě v období pandemie. Pro člověka a lidský mozek je velmi důležité mít fyzický kontakt s ostatními lidmi tváří v tvář, z očí do očí. To nenahradí žádná obrazovka,“ upozorňuje Jaroslav Špác, sociální pracovník z Centra duševního zdraví Charity Uherské Hradiště.
Podle jeho zkušeností je třeba, aby se lidé setkávali a měli vedle sebe alespoň jednoho blízkého člověka, který pozná, že se s druhým něco děje a není vše v pořádku. „Přicházeli k nám zcela bezbranní lidé, kteří vlastně ani nevěděli, co se s nimi děje. Cítili se unavení, opouštěli své přátele, koníčky a místo toho chtěli být sami, více spát a neměli prostě o nic zájem,“ dělí se o zkušenosti z praxe Jaroslav Špác.
„Pracujeme s principem, kterému se říká zotavení. Vychází to z představy, že nemoc člověku něco bere, ale tato zkušenost mu také něco dává. Cesta životem jde vždy dál, nevracíme se zpátky do bodu před nemocí, ale zkušenost s nemocí je zakomponovaná do životního příběhu  a nějak ho rozvíjí. Neříkáme, že je skvělé onemocnět, ale zároveň je to v životě posun. Je to bolestivé, často dlouhé, ale funguje to,“ popisuje sociální pracovník Centra duševního zdraví.
Josef Kostka zase žákům šesté třídy přiblížil činnost TULIPu a seznámil je s nabídkou aktivit na blížící se letní prázdniny. „Školy se snažíme oslovovat pravidelně. Minulý týden jsem byl také v Základní škole Červená cesta v Kunovicích, kde jsem měl ve třídách na druhém stupni asi patnáctiminutové vstupy, kdy se děti dozvěděly, co nabízíme a s čím se na nás mohou obrátit,“ uvedl Josef Kostka, vedoucí TULIPu.

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj