Zájem o kurz zaměřený na dobrovolnictví roste Zobrazit fotogalerii
15. února 2022 Tiskové zprávy

Zájem o kurz zaměřený na dobrovolnictví roste

V sobotu 12. 2. se pod kostelem Svatého Ducha ve Starém Městě uskutečnilo třetí setkání kurzu pro dobrovolníky s názvem Sociálně duchovní aspekty práce dobrovolníka.

V dopoledním bloku dostali tentokrát slovo lektoři z Centra duševního zdraví Charity Uherské Hradiště  supervizor,  psychoterapeut, odborník na zvládání stresu a trénink mindfulness  Michal Šalplachta, lektor destigmatizace  Jaroslav Špác, arteterapeutka a regionální specialistka destigmatizace Lucie Šalplachtová.
Na programu byla reforma psychiatrie, destigmatizace  lidí s duševním onemocněním a  komunikace s nimi,  zvládání zátěžové situace, vlastní psychohygiena a nová metoda zvládání stresu -  mindfulness. „Účastníkům se líbilo, že si mohli mnohé z věcí i sami vyzkoušet v praktickém nácviku,“ uvedla Lenka Pleváková z pořádajícího týmu.
Odpoledne k účastníkům promluvila propagátorka a konzultantka v rámci procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb Lenka Kaňovská, která je sociální pracovnicí a vedoucí Chráněného bydlení Ulita. Ve své přednášce zaostřila na přístup k lidem s mentálním handicapem. Objasnila pojmosloví, připomněla základy historie práce s lidmi s mentálním handicapem a hovořila o otázce začleňování do běžného života, integraci, komunikaci, možnostech podpory,  transformace a deinstitucionalizace.  
Dalším tématem bylo chráněné bydlení jakožto šance pro sociální začlenění do společnosti. Lektorka odkryla principy služby, základní činnosti dle zákona o sociálních službách a představila služby Chráněné bydlení Ulita, které provozuje Charita Uherské Hradiště. Dostalo se i na dobrovolnictví v chráněném bydlení, které se odvíjí od přání a potřeb obyvatel. Posluchači se také dozvěděli, co je práce asistenta, a kde je pole působnosti pro dobrovolnictví. Nechyběly ani zkušenosti ze zahraničí, kdy Lenka Kaňovská porovnávala  rozdíly vnímání dobrovolnictví v České republice a zahraničí.
Kurz pořádá Charitní středisko svatého Michaela Staré Město, Charita Uherské Hradiště a Centrum pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého. Zúčastnit se mohou všichni zájemci o dobrovolnickou činnost, ať už jsou či nejsou věřící. Kurz začal v listopadu.
„Prosincové setkání jsme kvůli nárůstu koronavirového onemocnění museli vynechat a setkali jsme se až v lednu,“ informovala za organizátorský tým Lenka Pleváková. Další setkání se ve Starém Městě uskuteční 12. března, 9. dubna a 14. května bude kurz ukončen. Všichni účastníci získají osvědčení o jeho absolvování.
„Těší nás, že o kurz roste zájem. Převažují účastníci z pořádající farnosti, ale na setkání dojíždějí lidé z celého Uherskohradišťska. Při únorovém setkání jich bylo třicet,“ uvedla Lenka Pleváková.

 

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj