Vernisáž fotografií v Kanceláři Veřejného ochránce práv v Brně
3. května 2022 Tiskové zprávy

Vernisáž fotografií v Kanceláři Veřejného ochránce práv v Brně

Ve čtvrtek 19. května se v Kanceláří Veřejného ochránce práv v Brně uskuteční v 16.30 hod. vernisáž fotografií, která  představí pohled na svět lidí s mentálním postižením. Nad výstavou převzal záštitu Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček.  

PIONAK je zkratka projektu s názvem Podpora inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit. V období od ledna 2019 do října 2022 na něm společně pracuje tým složený z akademických pracovníků Katedry sociální politiky a sociální práce, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, zaměstnanců a klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením Chráněného bydlení Ulita, které provozuje Charita Uherské Hradiště.
Do projektu se v rámci různorodých aktivit zapojilo sedm obyvatel chráněného bydlení Ulita, kteří byli vybaveni fotoaparáty. Díky tomu také vznikla dodnes fungující skupina sebeobhájců. Většina fotografů se hlásí k aktivním členům této skupiny.
Prostřednictvím fotografií zaznamenávali, co je baví, jak tráví svůj volný čas, co by chtěli dělat.  „Právě smysluplné využití volného času bývá u lidí s mentálním a kombinovaným postižením někdy obtížné. Metodikou PhotoVoice jsme zjišťovali, jak tráví volný čas.  Dávali nám návrhy, co by chtěli dělat. Cílem bylo pomoct jim, aby se neuzavírali před světem ve svém domácím prostředí,“ upozorňuje na hlavní záměr projektu Lenka Kaňovská, vedoucí Chráněného bydlení Ulita Uherské Hradiště a komunitní sociální pracovnice projektu PINOAK. Fotografie byly pořízeny ve dvou etapách, a to od května do konce roku 2019. Poté kvůli pandemii došlo k útlumu a opětovnému nastartování  fotografování  v dubnu 2021.  

Putovní výstava
V září roku 2021 se potom v Uherském Hradišti uskutečnila vernisáž, kde bylo na třiatřiceti velkoformátových panelech představeno okolo stovky fotografií. Tato výstava se poté  od 25. 10.  2021 přesunula do prostor Masarykovy univerzity v Brně. „Zde jsme se potkali s vedoucí odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením Kanceláře Veřejného ochránce práv paní Romanou Jakešovou.  No a právě tehdy vznikla myšlenka možnosti spolupráce,“ uvádí vedoucí Ulity Lenka Kaňovská.
Nyní bude proto pohled na svět hledáčkem fotoaparátu lidí s mentálním postižením z chráněného bydlení Ulita představen v Kanceláři Veřejného ochránce práv v Brně na Údolní ulici 39. Vernisáž se uskuteční 19. května 2022 v 16.30 hod.  Záštitu nad výstavou převzal Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček.

Kontakty do projektu zapojených institucí:

Mgr. Lenka Kaňovská, Dis.
vedoucí a sociální pracovnice
komunitní sociální pracovnice projektu PINOAK
Charita Uherské Hradiště
Chráněné bydlení Ulita
Velehradská třída 246
686 01 Uherské Hradiště
mobil: 604 222 171
e-mail: chb@uhradiste.charita.cz
www.uhradiste.charita.cz
www.pinoak.cz

Mgr. Miloš Votoupal Ph.D
odborný asistent
Masarykova univerzita | Fakulta sociálních studií
Katedra sociální politiky a sociální práce
A: Joštova 10, 602 00 Brno
telefon:: +420 549 49 8856
e-mail:: votoupal@mail.muni.cz
www.muni.cz

Co a pro koho je ULITA?

Od roku 2014 poskytuje ULITA Charity Uherské Hradiště chráněné bydlení. Ubytování zde mohou být lidé ve věku od 19 do 64 let s lehkým až středním mentálním postižením Dále potom osoby s mentálním postižením  v kombinaci s mentálním, tělesným, sluchovým nebo zrakovým handicapem. 
„Momentálně máme patnáct klientů, přičemž dvanáct bydlí v domě na Velehradské třídě. Další tři našli domov v třípokojovém bytě v Rybářské ulici. Zde má každý klient jednolůžkový pokoj. Společně potom využívají kuchyň a sociální zařízení,“ informuje vedoucí služby Chráněného bydlení Ulita Lenka Kaňovská. Zároveň připomíná, že jsou v celé olomoucké arcidiecézi pouze tři chráněná bydlení. Kromě Uherského Hradiště je dále ve Vyškově a Prostějově.
„První myšlenka na vybudování chráněného bydlení vznikla díky tomu, že Charita Uherské Hradiště už dávno před tím provozovala ambulantní denní centrum pro osoby s mentálním hendikepem s názvem Ludmila. Tehdy k nám klienti docházeli z rodin. Vedení charity přišlo proto s nápadem, že by bylo vhodné pro ně zajistit chráněné bydlení, kde by mohli žít ve svých bytech sami,“ připomíná vedoucí střediska Lenka Kaňovská.
Charita proto zakoupila od města starý pavlačový dům na Velehradské třídě. Zrekonstruovala ho a dnes je zde ve dvou poschodích dvanáct jednolůžkových pokojů se sociálním zařízením. „Kuchyňku s jídelním koutem mají na každém patře společnou.  V každém poschodí je jeden pokoj určen pro osobu pohybující se na invalidním vozíku.  Ve druhém podlaží využívají obyvatelé místnost určenou pro praní a sušení prádla a ve třetím patře má zázemí personál.  Všechna podlaží propojuje výtah. Společné prostory chráněného bydlení jsou bezbariérové,“ připomíná Lenka Kaňovská.
„Na provoz dohlíží asistenti, kteří respektují soukromí klientů a bez jejich vědomí do pokojů  nevstupují. Jsou jim ale k dispozici, když potřebují s něčím pomoct anebo poradit,“ doplňuje slova kolegyně sociální pracovník Michal Novák. V přízemí se nachází dvě větší místnosti určené pro setkávání více osob a kuchyň. Je zde umístěno technické zázemí sociální služby Denní centrum sv. Ludmily, které sídlí ve vedlejší budově.
„Více než polovina našich klientů je zaměstnána. Všichni pracují na zkrácený úvazek, protože nedovedou pracovat na výkon a dlouhodobě se soustředit. Potřebují mezi prací naopak odpočinek a někdy i někoho, kdo na ně bude dohlížet, proto se jim těžko shání nějaké zaměstnání. Snažíme se jim pomáhat sehnat práci, která by jim vyhovovala,“ říká vedoucí střediska. Do chráněného bydlení se v zařízení Charity Uherské Hradiště mohou hlásit zájemci z celé České republiky. Podmínkou k přijetí je vyjádření lékaře, schopnost kolektivního soužití ochota spolupracovat na vytváření a naplňování individuálního plánu, nepříznivá sociální situace kvůli snížené soběstačnosti, potřeba podpory alespoň ve dvou oblastech života dle zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které  jsou spjaty například s péčí o vlastní osobu, o domácnost, o svá vlastní práva apod. a zájem o aktivní využití sociální služby.
Podle vedoucí služby Lenky Kaňovské je u všech klientů respektováno zachování práv, intimity a soukromí, kdy má každý člověk svůj osobní prostor, ve kterém má pocit jistoty a bezpečí, že tam může dělat to, co sám uzná za vhodné. Od šesti hodin ráno do dvaadvacáté hodiny jsou k dispozici v kanceláři dva asistenti připraveni s čímkoliv pomoct. Od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou klienti sami s tím, že mohou i v noci kdykoliv zatelefonovat asistentům o pomoc. „Párkrát do roka se někdo ozve kvůli zdravotním či technickým problémům. Někoho může vyděsit, že nejde elektřina,“ uvádí příklad Lenka Kaňovská.
V přízemí je klientům k dispozici také obývák s televizí a kuchyňským koutem, kde se mohou přátelé a jednotlivci scházet k o Vánocích, Velikonocích a také třeba k oslavám.  „Scházíme se pravidelně také minimálně jednou měsíčně kvůli řešením různých případných problémům, které se mohou vyskytnout. Občas pro zájemce pořádáme také výlety. Výhodou je, že mohou naši obyvatelé využívat v přízemí také Denní centrum svaté Ludmily,“ říká Lenka Kaňovská.

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj