Tříkrálovou sbírku 2023 zahájí průvod ulicemi Uherského Hradiště
19. prosince 2022 Tiskové zprávy

Tříkrálovou sbírku 2023 zahájí průvod ulicemi Uherského Hradiště

Tříkrálovou sbírku 2023 zahájí v Uherském Hradišti ve středu 4. 1. průvod, v jehož čele pojedou Tři králové na koních.

„Přestože se bude koledovat už od prvního ledna, slavnostní zahájení jsme letos naplánovali na středu 4. ledna. Průvod se na obchůzku centrem města vydá ve 13.00 hod. od sídla charity na Velehradské třídě,“ informoval projektový manažer Charity Uherské Hradiště a zástupce ředitele Dalibor Jirásek. Centrem města poté trasa povede přes Prostřední ulici se zastavením na Mariánském náměstí, na faře a cílem bude radnice. Zde mudrce z Dálného východu přivítá zhruba ve 14.00 starosta Stanislav Blaha s dalšími členy vedení města. 
Zahájení Tříkrálové sbírky v lednu roku 2022
„Nesmírně si vážíme všech dobrovolníků, kteří se do sbírky každoročně zapojují. Jen na Uherskohradišťsku jsou to tisíce lidí, bez jejichž pomoci by se sbírka nemohla uskutečnit. Už nyní proto děkujeme všem, kdo vyjdou do ulic i počátkem nadcházejícího roku, aby tak pomohli nejpotřebnějším,“ upozornil s vděčností ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.
Pravidelnou zastávkou je při zahájení Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti také fara.
Koledníci přinášejí do domácností požehnání a zároveň prosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky. Členem každé skupinky Tří králů je vedoucí s potvrzenou průkazkou. V jednotlivých obcích budou koledníci v ulicích vidět především v sobotu 7. ledna. V tento den bude také ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti mše svatá v 8.30 hod. a poté P. Josef  Říha uherskohradišťským koledníkům požehná. Skupinky Tří králů však budou obce a města obcházet v celém období od 1. do 15. ledna.
Zahájení Tříkrálové sbírky v lednu 2022
Výtěžek chce Charita Uherské Hradiště tentokrát použít na přímou pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi, na materiálně technické dovybavení charitních domovů pro seniory a  vybudování dobíjecích elektro stanic pro automobily terénních služeb.  V rámci zahraniční humanitární pomoci potom na poskytnutí kompenzačních pomůcek pro potřebné na Ukrajině,“ nastínil využití Tříkrálové sbírky manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.
Sbírku je možné podpořit také on-line koledou a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081. Kromě toho bude umístěna tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 15. ledna 2023 a přispět lze také prostřednictvím QR kódu.
Koleduje se i v nejmenších obcích jako jsou například Stříbrnice  Staré Město má při Tříkrálové sbírce veliké zastoupení koledníčků  A koleduje se samozřejmě také na Velehradě - v kolébce naší víry.  Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojují.  Velké poděkování patří samozřejmě všem dárcům!

Ohlédnutí do historie Tříkrálové sbírky
Historie Tříkrálové sbírky v České republice Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku. Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pán, žehnej tomuto domu. Požehnání Tří králů mělo ochraňovat domovy i ty, kteří v nich přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi. Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, aby křídou označili naše obydlí a přinesli poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že mohli do domácností předat požehnání biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. Vykoledované peníze potom pomohou statisícům lidí v nouzi.

Kontakty:

Koordinátor TKS:
Bc. Josef Čajka, DiS  
mobil:  731 697 236.
josef.cajka@uhradiste.charita.cz       

ředitel Charity Uherské Hradiště
Ing. Jiří Jakeš
mobil: 728 160 473
reditel@uhradiste.charita.cz

zástupce ředitele
Ing. Dalibor Jirásek
mobil: 725 520 981
dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj