Služeb Centra svaté Sáry využívá stále více rodin Zobrazit fotogalerii
13. června 2022 Tiskové zprávy

Služeb Centra svaté Sáry využívá stále více rodin

Po pětileté pauze se poslední květnový den podařilo opět uskutečnit Den otevřených dveří v Centru svaté Sáry. Návštěvníci se tak mohli při prohlídce prostor na Studentském náměstí v Uherském Hradišti, kde centrum sídlí, dozvědět přímo od zaměstnanců tohoto střediska Charity Uherské Hradiště spoustu zajímavostí a podrobností o jejich službě.

Odložené oslavy výročí
„V roce 2020 jsme chtěli v rámci Dnů otevřených dveří oslavit deset let existence. Nedovolila nám to ale pandemie covidu, a tak jsme si říkali, že vloni oslavíme dvě jedničky naší činnosti, ale ani to nebylo kvůli covidu možné,“ říká Božena Horáková, která v Centru svaté Sáry pracuje už deset let a osm let je vedoucí služby.  

Den otevřených dveří
„V současné době zde pracuje osm sociálních pracovnic a jedna pracovnice v sociálních službách. Cílem otevřených dveří našeho střediska je, aby návštěvníci mohli projít všechny místnosti, kde působíme a za neformálního a přátelského rozhovoru se dozvěděli vše, co je zajímá o naší službě,“ vysvětluje hlavní poslání akce vedoucí Božena Horáková. Této možnosti nakonec využily desítky návštěvníků. Příchozí se tak mimo jiné dozvěděli, že Centrum svaté Sáry pomáhá rodinám s dětmi do osmnácti let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a ta by mohla mít nepříznivý vliv na jejich děti. K tomu slouží konzultační místnost a další dvě kanceláře. V jednom okamžiku tak mohou pracovnice v potřebném soukromí přijmout až tři rodiče s dětmi. Všechny prostory jsou uzpůsobeny tak, aby se malé děti mohly zabavit, když rodiče potřebují se sociálním pracovníky probrat, co je tíží.

Spolupráce s ostatními středisky Charity
Lidé se na pracovnice Centra svaté Sára obrací s nejrůznějšími problémy.  Patří sem například bydlení, zaměstnání, podpora při školní přípravě , výchovné, finanční i dluhové problémy. Někdo nezvládá finanční gramotnost a další trpí kvůli nějaké závislosti druhého partnera. Nemalou výhodou je, že příchozí mohou využívat i dalších služeb nejen Charity Uherské, ale také jiných organizací.  „Spolupracujeme  s Občanskou poradnou, Nízkoprahovým denním centrem Cusanus , kam odkazujeme pro potravinovou pomoc, Nízkoprahovým zařízením pro děti TULIP, dobrovolnickým centrem, s Labyrintem, Humanitárním skladem, ale i jinými. Mimo Charitu máme ale také dobrou zkušenost s Azylovým domem pro matky s dětmi ve Véskách,  Akropolisem, Společností Podané ruce-dluhová poradna, K-centrem, Intervenčním centrem a dalšími. Úzká spolupráce je s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí v Uherském Hradišti. “ připomíná Božena Horáková.  „Jsem moc ráda, že je v Uherském Hradišti tolik služeb, s nimiž můžeme spolupracovat,“ dodává.

Počet rodin s problémy roste
Přijít přitom může každý. Jen je dobré se předem objednat a domluvit si termín osobně či telefonicky.  V pondělí až čtvrtek je provozní doma pro veřejnost od 8 do 17 hod.  a v pátek od 8 do 12 hod. Ambulance jsou potom ve středu od 8 do 15.30 hod a v v pátek od 8 do 12 hod. V úřední dny ambulancí na příchozí čeká vždy alespoň jeden pracovník, od kterého se zájemci dozví základní informace a dohodnou si termín dalšího setkání  „Mám radost, když vidím, že se nám podařilo pomoct a konkrétní rodiny jsou na tom lépe. Jsem také vděčná, že mám výborný tým, který dokáže pracovat i v náročných podmínkách s rodinami, které se ocitly ve velmi těžkých situacích. V poslední době vidíme, že dochází k nárůstu problémů v rodinách s dětmi. Zatímco zhruba před pěti lety jsme mívali 65 až 70 rodin, což může být celkem třeba i 300 lidí, v současné době je nárůst potřebných rodin, tak dnes evidujeme 97 aktuálně spolupracujících rodin, což už je hodně vysoké číslo,“ říká při loučení Božena Horáková. Podle jejího mínění ale dojde ještě k většímu nárůstu rodin v nouzi kvůli inflaci a s tím spojenému růstu cen.

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj