Sebeobhájci vystavují a spolupracují s pracovníky Kanceláře Veřejného ochránce práv Zobrazit fotogalerii
20. května 2022 Tiskové zprávy

Sebeobhájci vystavují a spolupracují s pracovníky Kanceláře Veřejného ochránce práv

V prostorách Kanceláře Veřejného ochránce práv v Brně byla ve čtvrtek 19. května zahájena výstava fotografií obyvatel Chráněného bydlení Ulita, které je součástí Charity Uherské Hradiště. Samotné vernisáži předcházelo jednání pracovníků Kanceláře s uherskohradišťskými sebeobhájci.

„Výstava měla svou premiéru v září roku 2021 v Uherském Hradišti. Poté se expozice přesunula v říjnu do prostor Masarykovy univerzity v Brně. Právě zde jsme se potkali s vedoucí odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením Kanceláře Veřejného ochránce práv paní Romanou Jakešovou No a tehdy vznikla myšlenka možnosti spolupráce,“ uvádí vedoucí Ulity Lenka Kaňovská.
Snímky se uherskohradišťským obyvatelům Ulity podařilo pořídit díky projektu s názvem Podpora inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit (PINOAK). V období od ledna 2019 do října 2022 na něm společně pracuje tým složený z akademických pracovníků Katedry sociální politiky a sociální práce, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, zaměstnanců a klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením Chráněného bydlení Ulita. Do projektu se v rámci různorodých aktivit zapojilo sedm obyvatel chráněného bydlení, kteří s fotoaparáty dokumentovali svůj pohled na život. Díky tomu navíc vznikla dodnes fungující skupina sebeobhájců. „Právě smysluplné využití volného času bývá u lidí s mentálním a kombinovaným postižením někdy obtížné. Metodikou PhotoVoice jsme zjišťovali, jak tráví volný čas.  Dávali nám návrhy, co by chtěli dělat. Cílem bylo pomoct jim, aby se neuzavírali před světem ve svém domácím prostředí,“ upozorňuje na hlavní záměr Miloš Votoupal z Katedry sociální politiky a sociální práce Masarykovy univerzity Brno.

Spolupráce s Kanceláří Veřejného ochránce práv
Celé Kanceláři Veřejného ochránce práv je ctí, že jsme mohli přivítat na naší půdě tuto výstavu. Jde o moc pěknou formu, jak poukázat na potřeby lidí s postižením. Díky této výstavě jsme se sebeobhájci z Uherského Hradiště měli možnost navázat spolupráci. Věřím, že bude  dlouhodobá.  Úkolem Kanceláře je mimo jiné monitorování Úmluvy o právech lidí s postižením.  Je pro nás proto důležité slyšet jejich hlas a  věci, kterých se jich týkají, s nimi probírat,“ uvedla Romana Jakešová. Dále upozornila, že samotné vernisáži předcházela ve stejný den společná pracovní schůzka.  „Toto setkání bylo velmi plodné. Sebeobhájci nám přinesli několik důležitých systémových problémů, které musí řešit ve svých osobních životech, Patří sem například nedostupnost bydlení pro lpostižené s omezenou svéprávností, nebo nevhodné podmínky na pracovištích. V rámci spolupráce bychom chtěli natočit podcast, který se bude týkat možnosti navracení svéprávnosti různě postiženým lidem,“ upozornila na některé body jednání Romana Jakešová, Kancelář Veřejného ochránce práv vydává mnoho různých informativních materiálů. I zde se nabízí možnost spolupráce se sebeobhájci z Uherského Hradiště, kteří budou napomáhat k tomu, aby byly tyto materiály přístupné lidem s postižením a převedené do formátu pro snadné a srozumitelné čtení.

Sebeobhájci chtějí pomáhat
Silné bylo osobní setkání s autory fotografií při vernisáži, kdy každý představil své dílo. Pětadvacetiletý Lukáš Kudlička upozornil, že se díky fotografování dostal do skupiny sebeohájců i do Anglie, kde se dozvěděl pro něho spoustu důležitých věcí. „Hodně mně to dalo. Bojuji za práva ostatních lidí s nějakým zdravotním omezením. Naše skupina sebeobhájců funguje v Uherském Hradišti třetím rokem. Konečně o nás ví více lidí. Pokud jsou lidé, jako jsem já, tak ví, že pomáhat je lidské. Cítím to tak, protože vím, že je to dobré, i když mně dříve v mém životě příliš pomoci nebylo dopřáno. Dnes je to jinak. Chci proto pomáhat jako sebeobhájce, protože je to zapotřebí,“ svěřil se Lukáš Kudlička, který prožil osmnáct let v dětském domově.  Výstavu je možné v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně v Údolní ulici navštívit do 9. června.

Fotogalerii z dopoledního teambuildingu na brněnském Špilberku naleznete zde

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj