Na Svatém Antonínku se v sobotním odpoledni uskutečnila pouť Domácího hospice Antonínek. Mši svatou za zaměstnance hospice a živé i zemřelé klienty a jejich rodiny sloužil spirituál a prefekt Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci P. Antonín Hráček.

V kázání kněz mimo jiné řekl: „V evangeliu svatého Jana čteme  slova útěchy zvlášť pro ty, kteří se museli v uplynulém roce či letech rozloučit s někým, koho milovali, kdo jim byl velmi blízký. Když Ježíš říká: „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Věříte v Boha? Věřte i ve mne! V domě mého otce je mnoho příbytků. Odcházím vám připravit místo. Cestu, kam já jdu, znáte! Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne.“ Z toho, co nám Ježíš řekl, máme představu o nebi jako o místě, kde přebývají lidé s Bohem v lásce a radosti. Připomínejme sobě i druhým, že je nebe, které je pro nás připravené, a že čas na zemi jsme dostali k tomu, abychom se na život v nebi připravili. A ono to skutečně stojí za to. Apoštol Pavel, který měl vizi nebe, říká: „Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na mysl lidskou nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ A tak budeme-li růst v lásce k Bohu, bližním, k sobě, tak můžeme říct, že jsme na dobré cestě, která vede správným směrem k nebi. Kéž by v našem životě nebyl ani jeden jediný den, kdy bychom si aspoň na chvilku nepřipomněli, kde je naše pravá vlast, a kam směřujeme,“ zakončil svou promluvu P. Hráček.
„Letos se tady setkáváme už potřetí, protože třetím rokem funguje náš domácí hospic. Stále mne dojímá, že je velká skupina odvážných lidí, kteří se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Dojímá mne, kolik velkých věcí v péči, která je někdy velmi krátká, můžeme s vámi zažívat. Za to chci poděkovat Pánu Bohu. Děkuji také za spolupráci Charitám Uherské Hradiště a Uherský Brod. A samozřejmě děkuji moc všem, kdo se nebojíte podílet na péči o své blízké v závěru jejich života. Je to těžký úsek životní poutě, který se s vámi snažíme nést a ulevit vám. Dnes jsme tady na Antonínku na poutním místě Slovácka. Název našeho domácího hospice jsme si nevybrali jenom tak,“ připomněl vedoucí Domácího hospice Antonínek Radek Nohál.
Pracovníkům hospice na závěr poděkoval také blatnický farář P. Zdeněk Stodůlka, pod jehož správu poutní místo na Svatém Antonínku spadá. „Pracovníci Domácího hospice Antonínek nedávno doprovázeli mou maminku, takže jsem jejich službu zakusil doopravdy na vlastní kůži. Musím říct, že když jste k nám přijeli, tak se zklidnila nejen maminka, ale i domácí, kteří o ni pečovali. Mohli jsme tak maminku v pokoji doprovodit. Vám všem veliké, veliké Pán Bůh zaplať,“ podělil se o svou zkušenost kněz.  
Po mši svaté byli všichni pozváni na agapé, kde byla spousta dobrot. K dispozici byli také pracovníci hospice, s nimiž se mnozí přítomní velmi srdečně vítali a povídání nebralo konce.

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj