Občanská poradna pomůže zdarma ze sítě dluhů
30. září 2022 Tiskové zprávy

Občanská poradna pomůže zdarma ze sítě dluhů

Občanská poradna Charity Uherské Hradiště nabízí zájemcům pomoc dostat se z dluhové pasti nejen díky projektu s názvem Milostivé léto.

„Iniciativa s názvem Milostivé léto II trvá od začátku září do konce listopadu letošního roku. Tato pomoc je určena fyzickým osobám, přičemž dlužník nesmí být v insolvenci, která se řeší v rámci správní a daňové exekuce například finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Tato možnost se nevztahuje ani na majetkové sankce nebo peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení, kdy člověk spáchal trestný čin nebo neplatí výživné. Exekuce přitom musí být vedena soudním exekutorem a byla zahájena před 28. říjnem 2021. Věřitel musí být veřejnoprávní subjekt. Zapojení soukromých subjektů je dobrovolné,“ uvádí podmínky nabízené pomoci vedoucí Občanské poradny v Uherském Hradišti Lenka Rokytová.

KDO MŮŽE ZAŽÁDAT
Milostivé léto se vztahuje například na dlužné nájemné v obecních bytech, poplatky za svozu odpadu, za psy, energie u státních subjektů, kam spadá ČEZ, koncesionářské poplatky u České televize a Českého rozhlasu, dluhy na zdravotním pojištění u některých pojišťoven, regulační poplatky ve státních nemocnicích a zdravotnických zařízeních, neuhrazené poplatky za prodloužení studia na veřejné vysoké škole či za jízdu načerno v prostředcích MHD.

PODMÍNKY MILOSTIVÉHO LÉTA
Vždy je zapotřebí nejdříve zmapovat svou dluhovou situaci, vedenou exekučním řízením. K tomu je možné využít službu službu České pošty nebo obecního úřadu CzechPoint. Zde každý za poplatek 50 Kč za jednu stranu získá výpis z Centrální evidence exekucí.  Dále je třeba zjistit výši dluhu a neplacené jistiny. Následně potom písemně kontaktovat exekutorský úřad pověřený vedením exekuce s tím, že má dotyčný zájem využít tzv. Milostivé léto a požádat o sdělení výše jistiny u specifikovaného exekučního řízení. Po obdržení odpovědi po prvním září letošního roku poslat zbývající částku jistiny a částku 1 815 Kč na exekutorem sdělený bankovní účet. Po hrazení dané částky exekutor vydá rozhodnutí, ve kterém žadatele osvobodí od placení zbývajících částek připadajících na příslušenství a exekuci zastaví. Takto by měl exekutor postupovat bez zbytečného odkladu.

A CO S DALŠÍMI DLUHY?
V rámci akce Milostivé léto II lze řešit jen část dluhů.  „Nabízíme pomoc i se zbývajícími dluhy. Zájemce seznámíme s možností řešení dluhové situace. Pomůžeme s orientací v otázkách spojených s exekucí, rozhodnutím soudu či podmínek oddlužení. Občanská poradna přitom poskytuje bezplatné akreditované služby v oblasti oddlužení. Jedná se o sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení tzv. „osobní bankrot“. Dlužníkovi vysvětlíme podmínky, zmapujeme jeho situaci, a pokud splní požadované podmínky, zhotovíme a podáme návrh na povolení oddlužení. V případě Milostivého léta i oddlužení se tak jedná o mimořádnou možnost, jak vyřešit své dluhy a změnit způsob života k lepšímu,“ připomíná vedoucí občanské poradny Lenka Rokytová.

POMOC S VYŘÍZENÍM
„Na první pohled se může zdát celý proces složitý. My jsme tady ale od toho, abychom každému s vyřízením všech potřebných formalit krok za krokem pomohli. Stačí, když lidé přijdou a budeme se moct společnými silami pustit do práce. Bez spolupráce žadatelů to prostě nepůjde,“ pokračuje vedoucí poradny. Zároveň ale upozorňuje, že se nikdo nemusí bát, protože všem v poradně rádi pomohou. Jen je vhodné si schůzku domluvit předem, aby bylo možné vše v klidu a bez zbytečného čekání sepsat. Občanská poradna sídlí v Uherském Hradišti v Růžové ulici 1238. Přijít sem může každý osobně nebo se předem domluvit na tel. 606 453 502 či e-mailem: občanska.poradna@uhradiste.charita.cz. A to je nejdůležitější na závěr! Veškeré nabízené služby jsou zdarma.

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj