Charita obnovuje vozový park a hledá nové prostory Zobrazit fotogalerii
10. května 2022 Tiskové zprávy

Charita obnovuje vozový park a hledá nové prostory

Charita Uherské Hradiště patří svým objemem nabízených služeb i počtem zaměstnanců k největším v České republice. Od toho se odvíjí také nutnost potřebného zázemí a vybavení.

„Zhruba tři stovky našich zaměstnanců v rámci více než dvaceti nabízených služeb využívají 64 osobních automobilů. Dále máme čtyři tranzitní vozy upravené pro převoz osob se sníženou pohyblivostí a osob na vozíku. Tyto automobily slouží také k rozvozu kompenzačních pomůcek,“ informuje o stavu vozového parku vedoucí Servisního obslužného střediska Petr Ševčík.
Přepravu osob zajišťují kvalifikovaní řidiči. „Prioritou je pro nás ranní rozvoz klientů především do Denního centra svaté Ludmily a Centra denních služeb pro seniory a odpoledne jejich odvoz zpět domů. V mezičase rozvážíme podle aktuálních požadavků naše klienty do dalších služeb nebo škol. Ty, kdo nemají nárok na sanitku, zavezeme do nemocnice apod. Zajišťujeme také převoz kompenzačních pomůcek, kde je největší zájem o polohovací postele s antidekubitními matracemi,“ přibližuje službu Petr Ševčík. Zároveň připomíná, že vzhledem k velkému vytížení jednotlivých vozidel, jsou již některá auta za svým zenitem. Z toho důvodu Charita Uherské Hradiště zažádala v rámci programů IROP (výzva č.101) o dotaci na pořízení nových automobilů.
„Máme radost, že se nám podařilo dotaci získat. Díky ní pořídíme dva nové tranzitní automobily a osm osobních. Jedná se o tzv. hybridy, které nebudou zatěžovat životní prostředí, tak jako v minulosti pořízené vozy. Na jejich pořízení se budeme spolupodílet pěti procenty, přičemž část této spoluúčasti bude hrazena z výnosu letošní Tříkrálové sbírky,“ informuje projektový manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek. „Nové automobily dostanou zaměstnanci, kteří mají nejdelší trasy a ročně najezdí pětadvacet až třicet tisíc kilometrů,“ doplňuje Petr Ševčík.
Vzhledem k velkému nárůstu terénních služeb, ať už sociálních nebo zdravotních, Charita již dlouhodobě usiluje o získání objektu, který by umožnil sestěhování těchto služeb včetně Půjčovny kompenzačních pomůcek na jedno místo. „Důvody jsou jednoduché. S nárůstem služeb úzce souvisí potřeba parkování a údržby vozového parku. Pro klienta by se tím zvýšil komfort. Na jednom místě by mohl kontaktovat sestřičky, pečovatelky a případné zapůjčení potřebných pomůcek. Základní typy pomůcek by mohly být vystaveny a zájemci by se v klidu seznámili s jejich obsluhou. Teď je zaškolujeme převážně až v jejich domácnostech. Pomůcky převážíme ze skladu přímo na místo užívání na základě objednávky,“ popisuje vedoucí Petr Ševčík současnou situaci.
Kromě již zmíněných polohovacích postelí je velký zájem o chodítka, mechanické vozíky, a toaletní vozíky. Půjčovna také disponuje speciálními pomůckami pro hospicovou péči, jako jsou například koncentrátory kyslíku nebo lineární dávkovače.

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj