Budova ředitelství Charita Uherské Hradiště je díky dotaci z EU zateplená
11. května 2022 Tiskové zprávy

Budova ředitelství Charita Uherské Hradiště je díky dotaci z EU zateplená

  V roce 2021 byla na objektu Charity Uherské Hradiště provedena realizace energeticky úsporných opatření – zateplení objektu, výměna otvorových výplní, výměna zdroje tepla a vybudování nové otopné soustavy    

EU logo energetika logo

Název projektu:

Rekonstrukce objektu č. p. 247

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009459

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:
Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn, stropních konstrukcí, střešních konstrukcí a stěny k půdě, k výměně oken a dveří, k výměně kotle za 2 plynové kondenzační kotle a k vybudování nové otopné soustavy.

Celkové náklady na realizaci opatření:               4 833 612,35 Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje:                             3 425 668,72 Kč vč. DPH
Výše dotace:                                                     1 712 834,36 Kč (50 % ze způsobilých výdajů)

Cíl a výsledek projektu:
Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát, snížení spotřeby energií a snížení emisí. Výsledkem realizace projektu bude snížení spotřeby energie na vytápění o 76,8 GJ/rok, tj. o 41,07 % a snížení emisí CO2 o 4,255 t/rok, tj. o 41,07 % oproti původnímu stavu, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a zlepšení vzhledu budovy.
S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy, a to až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od schválení 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj