Na Uherskohradišťsku opět s rekordem
19. ledna 2023 Aktuality

Na Uherskohradišťsku opět s rekordem

„Rozpečetěno, sečteno a další rekord je tady,“ zní nyní uherskohradišťskou charitou po spočítání výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. A opravdu je důvod ke spokojenosti, protože se letošní částka vyšplhala přes neuvěřitelných 3,5 milionu.

„Výsledkem letošního koledování je přesně 3 558 284 korun. Na začátku sbírky jsem do médií říkal, že v době, kdy nás provázejí určité krize, jako je například v současné době válečný konflikt na Ukrajině či obrovský nárůst cen energií, bývají lidé štědřejší, i když mají sami určité problémy. Jsem rád, že se tato slova potvrdila, ale v takový výsledek jsem přece jen nevěřil,“ říká s úsměvem zástupce ředitele a projektový manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.
„Získané prostředky chceme tradičně využít na přímou pomoc občanům v krizi, modernizaci a nákup zařízení v našich domovech pro seniory, zajištění dobíjecí elektrostanice pro naše nová auta v terénu a nákup vybavení pro domácí hospicovou péči. Nezapomínáme ale ani na zahraniční pomoc, proto chceme nakoupit kompenzační pomůcky, především chodítka, pro občany Ukrajiny, kterým válka způsobila zranění omezující pohyblivost,“  informuje Dalibor Jirásek.
Určitě není bez zajímavosti, že se do koledování v Uherském Hradišti pravidelně zapojuje farář a uherskohradišťský děkan P. Josef Říha. Se svou skupinkou proto i tentokrát několik dní obcházel určené trasy. „Letos naplnil po okraj dokonce dvě pokladničky,“ prozrazuje koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku Josef Čajka.  Zároveň s úsměvem na tváři přidává historku o koledování skupinky P. Říhy v jedné z místních restaurací. „Určitě to byl zážitek pro obě strany a hosté byli podle pana faráře velmi štědří,“ říká koordinátor sbírky.