Mše svatá za zemřelé pacienty Domácího hospice Antonínek Zobrazit fotogalerii
2. listopadu 2022 Aktuality

Mše svatá za zemřelé pacienty Domácího hospice Antonínek

Světlo mihotajících se plamínků svíček poskládaných do tvaru srdce navozovalo v dnešním podvečeru v uherskohradišťském františkánském kostele Zvěstování Panny Marie dojem, že toto srdce tluče a je živé.

A ono skutečně bylo, protože šestaosmdesát svící zářilo za pacienty, o něž v letošním roce pečovali zaměstnanci Domácího hospice Antonínek a oni nás už předešli na věčnost.  Vzpomínka na to, co prožili se svými blízkými a na lásku, kterou zde zanechali, ale žije dál a navždy přesahuje práh věčnosti, což připomněl také P. Felix, který za ně i pozůstalé sloužil mši svatou.
„V současné době máme v péči osm nemocných,“ informuje vedoucí Domácího hospice Antonínek Radek Nohál. Chod domácího hospice přitom zajišťují společně zaměstnanci Charity Uherské Hradiště a  Charity Uherský Brod už tři a půl roku. Jeho zaměstnanci se za tu dobu setkali zhruba se čtyřmi stovkami rodin, které projevily přání pečovat o své blízké v závěru jejich života v domácím prostředí. „U většiny z nich jsme nastoupili do plné hospicové  mobilní specializované paliativní péče dostupné čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu 365 dní v roce. Všem našim pacientům a jejich rodinám nabízíme ucelenou týmovou  péči našich lékařů, vnímavých a obětavých zdravotních sester, sociálního pracovníka, psycholožky i duchovních. Navíc spolupracujeme v rámci Charity Uherské Hradiště a Charity Uherský Brod s návaznými sociálními službami. Mezi ně patří  Domácí pečovatelská služba a Terénní odlehčovací služba obou Charit,“ připomíná vedoucí domácího hospice Radek Nohál. U desítek rodin zaměstnanci provedli také konzultace týkající se dalších možností paliativní péče v ambulancích, lůžkových hospicích, nemocnicích, v nichž jsou paliativními týmy a zprostředkovali také spolupráci s charitní Domácí zdravotní péče.

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj