Labyrint pomáhá duševně nemocným z bludiště života Zobrazit fotogalerii
10. února 2022 Aktuality

Labyrint pomáhá duševně nemocným z bludiště života

Slovo labyrint evokuje bloudění. Labyrint s velkým L, který je jednou z nabízených služeb Charity Uherské Hradiště, ale naopak pomáhá nemocným s orientací v bludišti života s duševní nemocí.

Nabízíme lidem s duševním onemocněním podporu zvládat negativní důsledky jejich znevýhodnění a žít spokojený život. Jedná se o bezplatnou sociální službu pro osoby ve věku od 18 do 70 let, která je poskytována ambulantní a terénní formou,“ informuje vedoucí Labyrintu Roman Mach. Podle jeho mínění Labyrint – centrum sociální rehabilitace pomáhá lidem žít spokojený a přínosný život. Přináší jim podporu a naději, že i přes omezení způsobené onemocněním mohou získat osobní sílu a důstojné místo ve společnosti. „Když to zjednoduším, učíme naše klienty, jak se o sebe postarat v různých oblastech, ať už je to doma nebo na úřadech,“ říká vedoucí střediska.

Zaměstnanci jsou klientům k dispozici od pondělí do pátku, a to jak v ambulanci, tak i v terénu. Jejich služeb mohou zájemci využít ambulantní formou od 8 do 14 hod. Terénní služby jsou k dispozici  v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, ve zbývající dny pak od 8 do 15 hodin. Významnou výhodou je, že Labyrint sídlí v Uherském Hradišti přímo na Masarykově náměstí, a to v nákupním atriu domu č.157, což je blízko od vlakového i autobusového nádraží. „Přicházet k nám mohou duševně nemocní lidé s doporučením od odborného lékaře. Máme kapacitu dvaceti osob, ale žádné čekací lhůty zde nejsou. Lidé k nám přichází na konkrétní činnosti průběžně během celého dne, takže tady nikdo nebývá po celou pracovní dobu,“ vysvětluje Roman Mach.

Každý den začíná ve velké místnosti určené k setkávání. Zde bývá ranní posezení s názvem Dobré ráno, Labyrinte. „Vlastně jde o hodinové komunitní sdílení, kdy dochází k nácviku komunikačních dovedností v bezpečném prostředí a přirozené atmosféře. Všichni zúčastnění mohou mluvit o svých pocitech, jak se mají, co prožívají. Součástí je také informační servis, kde se na závěr dozví, jaký je v Labyrintu program,“ popisuje vedoucí zahájení každého všedního dne.

Labyrint dále nabízí základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti směřující k posílení samostatnosti. K tomu pomáhá i pracovní terapie, při které si muži v dílně osvojují základní činnosti údržby v domácnosti. „Může to být oprava a renovace staršího nábytku, připevnění poličky na zeď nebo také smontování nábytku, který si přivezou v dílech ze supermarketu. Pokud pracují v týmu, tak se navíc učí vzájemné spolupráci a komunikaci s druhými. Programy se opakují v pravidelných intervalech, protože lidé s duševním onemocněním potřebují řád a pravidelnost,“ připomíná vedoucí.

V Labyrintu jsou také dílny na výrobu svíček a keramiky. Nechybí zde ani relaxační místnost, která je určená ke ztišení či výuce na hudební nástroj. V našem technologickém zázemí se zase mohou zájemci pod odborným vedením naučit základní obsluhu počítače, vyhledávání informací na webu, založení e-mailu, jeho používání i napsání životopisu a motivačního dopisu.

Při terénních službách pracovníci své klienty doprovází k lékaři, na úřady, do školských zařízení nebo asistují při různých pochůzkách a vyřizování. „Snažíme se všechny klienty vést k co největší míře samostatnosti. Na druhé straně je třeba mít stále na paměti, že k nám lidé přichází s různými duševními onemocněními v podobě depresí či úzkostí. Ke každému je proto nutné přistupovat individuálně. Zatímco někomu stačí pouze doprovod našeho pracovníka, jiný potřebuje při vyřizování větší podporu, protože by to sám skutečně nezvládl,“ objasňuje vedoucí služby. Při individuálních návštěvách klienta se zaměřujeme například na nácvik autogenního tréninku či rozvoj kognitivních funkcí. Někdo chce probírat svou nemoc a další potřebuje poradenství týkající se osobních financí, proto Labyrint spolupracuje při řešení některých témat také s pracovníky občanské poradny.

Klientům jsou všechny služby poskytovány zdarma. Náklady byly doposud hrazeny z IP fondu EU hrazeny a nyní ze sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Centrum Labyrint vzniklo 1. 1. 2009. V letech 2006 - 2008 poskytovalo sociální služby pod názvem Centrum denních služeb Jarošov, kde také sídlilo. V té době se však jednalo o placenou službu.

Kontakt:

vedoucí Labyrintu
Mgr. et Mgr. Roman Mach, DiS.
mobil: 606 741 808     
mail:labyrint@uhradiste.charita.cz

PR Charita Uherské Hradiště
Lenka Fojtíková
mobil: 774 831 582
mail: lenka.fojtikova@uhradiste.charita.cz